Definitieve aantal LifeLines deelnemers bekend

LifeLines is een groot wetenschappelijk onderzoek dat minimaal dertig jaar de gezondheid volgt van ruim 165.000 personen in Noord-Nederland. Eind vorig jaar werd de laatste deelnemer ontvangen op één van de LifeLines locaties. Vervolgens zijn alle gegevens van vragenlijsten en metingen zorgvuldig gecontroleerd. Het totaal aantal deelnemers is uitgekomen op 167.729, onderverdeeld in 97055 vrouwen en 70674 mannen.

Met dit aantal is LifeLines het grootste onderzoek naar gezond oud worden van Nederland en een van de grootste in de wereld. Door dit grote aantal kan gericht onderzoek uitgevoerd worden naar combinaties van erfelijke en omgevingsfactoren die leiden tot het optreden of afwezig blijven van verouderingsziekten. Het doel van LifeLines is het vergroten van het inzicht in de factoren die bepalen of iemand al dan niet gezond ouder wordt en daarmee het leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen van een effectieve diagnose, preventie, behandeling en monitoring van chronische ziekten.

De kracht van LifeLines zit in de vervolgmetingen. Naast de vervolgvragenlijsten is daarom vanaf januari van dit jaar de tweede onderzoeksronde gestart bij LifeLines. Dit betekent dat alle deelnemers de komende vier jaar opnieuw worden uitgenodigd voor een bezoek aan één van de LifeLines locaties. Meer informatie is te vinden op lifelines.nl