Berg plastic ‘gered’ van de verbrandingsoven

In 4 maanden tijd is er 600 kilo plastic folie ingezameld door het operatiecentrum en een van de intensive care afdelingen van het UMCG. Dit plastic wordt gerecycled in plaats van verbrand. Dat scheelt bijna net zo veel CO2-uitstoot als een gemiddeld huishouden per jaar met elektriciteitsgebruik uitstoot. Het inzamelen was een proef om de mogelijkheid van afvalscheiding te onderzoeken.

Zoals het Museum voor Zinloos Afval laat zien, gebruiken ziekenhuizen veel wegwerp-materialen. Anders dan bij huishoudelijk afval, mag restafval van ziekenhuizen niet worden nagescheiden door afvalverwerkers. Het UMCG bekijkt daarom wat de mogelijkheden zijn om afval zelf te scheiden. 

Veel plastic weggegooid

Om te onderzoeken of schoon plastic folie apart ingezameld kan worden, is er een pilot gedaan op het operatiecentrum en een intensive care afdeling. Hier wordt veel plastic folie weggegooid, bijvoorbeeld folie waarmee spullen steriel zijn verpakt. 
In de periode mei tot en met augustus gooiden medewerkers het schone plastic folie in aparte zakken die werden opgehaald en gecontroleerd door medewerkers van de schoonmaak- en logistieke dienst. Bij het afvaldepot van het UCG werden de zakken tot balen geperst. De afvalinzamelaar haalde die op en maakte de folies geschikt om te recyclen tot regranulaatkorrels. Daarvan kunnen nieuwe producten worden gemaakt. 

Gered van de oven

In 4 maanden is er 600 kilo schone plastic folie ingezameld. Dit is exclusief de intern afgekeurde zakken waar verkeerd plastic tussen zat (9,4%). Dit afval is ‘gered’ van de verbrandingsoven, dat scheelt 1317 kilo CO2. Dit komt overeen met de CO2-uitstoot van het elektriciteitsgebruik van een gemiddeld huishouden over de duur van 10 tot 11 maanden. 

Afspraken en aanpassingen

Door de pilot zijn medewerkers zich bewuster van de bijdrage die ze kunnen leveren aan een duurzamer UMCG. Ook heeft de pilot duidelijk gemaakt wat er nodig is aan afspraken en aanpassingen in werkprocessen. Zo zijn een proefperiode en een goed functionerend ‘Green Team’ essentieel om afdelingen te laten wennen aan het gescheiden inzamelen.  Verder blijkt een minimale hoeveelheid plastic vereist om de extra handelingen te kunnen verantwoorden, en het is belangrijk dat de afdeling zelf verantwoordelijkheid neemt voor het goed inzamelen.

Zowel het operatiecentrum als de intensive care gaan graag verder met het apart inzamelen van het plastic folie. Het UMCG bekijkt nu hoe de nieuwe afvalstroom kan worden voortgezet en uitgebreid naar andere afdelingen.