​Revalidatieartsen van het UMCG, Rijndam Revalidatie (Rotterdam) en de Hoogstraat Revalidatie (Utrecht) hebben de prijs voor het beste E-rev@lidatieplan van het Revalidatiefonds gewonnen. Zij kregen deze prijs van €10.000,- om een app te ontwikkelen waarmee amputatiepatiënten en gebruikers van beenprothesen actiever en met een gezondere leefstijl verder kunnen leven. Het Revalidatiefonds heeft deze prijs in het leven geroepen om met e-/ict-toepassingen te bevorderen dat mensen zelf vorm en inhoud kunnen geven aan hun leven.

De app wordt samen met patiënten (de patiëntenvereniging Korter maar Krachtig) en professionals ontwikkeld. Na een behoefte-onderzoek kunnen zij samen aangeven welke functies de interactieve app dient te bevatten. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan een stappenteller, BMI-meter, een fitnessmodule en een sociale module waardoor lotgenoten met elkaar in contact kunnen komen. 

De app zorgt er voor dat de zelfredzaamheid van amputatiepatiënten en gebruikers van beenprothesen groter wordt. Bovendien kunnen zij onderling meer contact met elkaar krijgen via de app. Zodoende houden zij hun leven meer in eigen hand, waardoor hun gevoel van welbevinden toeneemt.

Patiënten kunnen de app voor amputatie en tijdens en na de revalidatie gebruiken. Per jaar worden er in Nederland ruim 3000 mensen geamputeerd.