Advies na onderzoek: blijf beademingsapparatuur Philips gebruiken

De Nederlandse Centra voor Thuisbeademing en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) adviseren patiënten die gebruik maken van slaap- en beademingsapparatuur van Philips, om deze te blijven gebruiken.

In juni werd bekend dat Philips bepaalde beademingsapparatuur terugroept, omdat er mogelijk risico’s voor de gezondheid zouden zijn. Het geluiddempend schuim in de apparaten kan afbreken in kleine deeltjes en terecht kunnen komen in de luchtstroom van het apparaat. Hierdoor kan de gebruiker de stukjes inslikken of inademen. Daarnaast kunnen uit het schuim ook bepaalde gassen vrijkomen.

Onderzoek naar de risico’s

Philips heeft onderzoek gedaan naar de risico’s. Uit alle op dit moment beschikbare gegevens tezamen blijkt geen veiligheidsrisico dat significant opweegt tegen de medische risico’s die aan de orde zouden zijn bij het stoppen van het gebruik van deze apparatuur. Verder blijkt dat er geen meldingen van gezondheidseffecten binnen Europa zijn gedaan en dat er geen acute risico’s op gezondheidsschade zijn vastgesteld. Er wordt nader onderzoek ingesteld om eventuele schadelijke langetermijneffecten vast te stellen. De uitkomsten van dit onderzoek worden in de komende maanden verwacht.  

Advies op basis van onderzoek

Philips heeft de uitkomsten van het onderzoek gedeeld met de IGJ en de Centra voor Thuisbeademing. Op basis van het onderzoek adviseren IGJ en de Centra voor Thuisbeademing alle patiënten om door te gaan met hun behandeling met deze apparaten. Invasief beademde patiënten wordt geadviseerd om een filter toe te passen op de Trilogy 100 beademingsmachines. Alle patiënten van het Centrum voor Thuisbeademing Groningen zijn deze week op de hoogte gesteld van deze adviezen. Patiënten die in aanmerking komen voor het gebruik van een filter, krijgen via de gebruikelijke leverancier de filters thuisbezorgd.

Reparatie/vervanging

Philips werkt aan een actieplan om op termijn de beademingsapparatuur te repareren of vervangen. Het zal nog enige maanden duren voordat dit plan uitgevoerd wordt. Patiënten krijgen hierover te zijner tijd bericht.

Lees hier de aanbeveling voor nader beleid binnen Nederland volgend op de veiligheidsmeldingen van fabrikant Philips over CPAP, BiPAP en beademingsapparaten.