Aandacht in radioprogramma Argos aan ‘baby Jelmer’

Op zaterdag 1 oktober besteedt het radioprogramma ‘Argos’ aandacht aan ‘baby Jelmer’. Aanleiding hiervoor is een recent getuigenverhoor in de nu gevoerde aansprakelijkheidsprocedure.

Deze procedure is het gevolg van de afloop van een operatie van baby Jelmer die in mei 2007 in het UMCG werd uitgevoerd.
 
De Raad van Bestuur van het UMCG heeft onderstaande reactie aan het programma Argos gegeven:

“De juridische procedures rond ‘baby Jelmer’ nemen nu al jaren in beslag. Het UMCG erkent dat dit voor de ouders van Jelmer veel te lang duurt en begrijpt terdege dat dit voor hen zeer vervelend en pijnlijk is.
Zowel in professioneel als in persoonlijk opzicht heeft de situatie rond 'Baby Jelmer’ destijds diepe indruk gemaakt op het UMCG en zijn sporen nagelaten. In de afgelopen jaren heeft het UMCG veel geleerd  en belangrijke aanpassingen gedaan in hoe we om gaan met onverwachte en ongewenste situaties in de zorg voor zieke en kwetsbare patiënten.
Ook wordt, samen met de andere UMC’s, onderzoek gedaan naar onverwachte gevolgen van operaties bij jonge kinderen.
De civiele aansprakelijkheidsprocedure is nu nog onder de rechter. Dat zorgt er voor dat we op dit moment noch inhoudelijk noch via de publieke media een uitgebreide reactie kunnen geven. Deze aansprakelijkheidsprocedure is ingewikkeld waarbij de voor de rechtbank noodzakelijke deskundigenoordelen en getuigenverhoren veel tijd in beslag nemen. Het UMCG hoopt voor alle betrokkenen dat de juridische procedure binnen afzienbare tijd goed en zorgvuldig kan worden afgerond.”