40.000e deelnemer aan medisch onderzoek LifeLines

Vandaag is de 40.000e deelnemer begroet van het grote medische onderzoek LifeLines. Dit gebeurde bij de vestiging van LifeLines in Assen. Het ging hierbij om de heer en mevrouw Sijbring uit Assen, resp. 39 en 40 jaar oud. LifeLines is een groot wetenschappelijk onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen dat minimaal dertig jaar lang de ontwikkeling in gezondheid volgt van in totaal liefst 165.000 personen in Noord-Nederland. Het UMCG werkt in dit onderzoek nauw samen met de Noordelijke huisartsen. Op dit moment vindt het onderzoek plaats op negen verschillende locaties in Noord-Nederland. Het echtpaar kreeg een bos bloemen en een tegoedbon voor een arrangement van Fontana Bad Nieuweschans overhandigd.

Het LifeLines-onderzoek vergroot de kennis over en het inzicht in het ontstaan van ziekten; hierdoor wordt preventie beter en eerder mogelijk. LifeLines zal meer duidelijkheid geven over de vraag hoe mensen op een gezonde manier ouder kunnen worden. Het UMCG is de eerste organisatie in Nederland die een medisch onderzoek van deze omvang uitvoert. Het onderzoek is eind 2006 gestart. 

Deelnemers

De deelnemers krijgen uitgebreide vragenlijsten voorgelegd over ziekten, gezondheid, medicijngebruik, leefstijl en voedingsgewoonten. Van iedere deelnemer worden zaken als bloeddruk, gewicht, lengte, longfunctie en hartfunctie gemeten. Verder geven de deelnemers bloed en urine af.  De deelnemers en hun huisarts vernemen zo snel mogelijk de resultaten hiervan.

LifeLines betrekt ook familieleden van deelnemers bij het onderzoek. Niet alleen de eventuele partner, maar ook kinderen en ouders van de deelnemers. Deze drie-generatie-aanpak heeft als voordeel dat onderzocht kan worden of en wanneer de eerste symptomen van ziekte zich manifesteren bij kinderen en jong-volwassenen. De deelnemers krijgen eens in de drie tot vijf jaar een oproep voor vervolgonderzoek. 

Meer informatie voor deelnemers

Meer informatie over LifeLines kunt u vinden via onderstaande link naar de website van LifeLines