165.000e deelnemer aan wetenschappelijk onderzoek LifeLines

Eind november heeft LifeLines haar 165.000e deelnemer op locatie ontvangen. Hiermee is de doelstelling bereikt, en het cohort voor het einde van het jaar volledig gevuld. Met het bereiken van 165.000 deelnemers is LifeLines nu al veruit het grootste medische populatie-onderzoek van Nederland.

LifeLines is een groot wetenschappelijk onderzoek dat eind 2006 is gestart en minimaal dertig jaar lang de ontwikkeling in gezondheid volgt van 165.000 personen in Noord-Nederland. Dat is tien procent van de totale bevolking van Groningen, Drenthe en Friesland samen. LifeLines werkt in dit onderzoek nauw samen met de noordelijke huisartsen en het UMCG. De gegevens worden gebruikt door onderzoekers uit de gehele wereld.

Deelnemers

De deelnemers krijgen eens in de vijf jaar een oproep voor een vervolgonderzoek. Daarnaast krijgen zij uitgebreide vragenlijsten voorgelegd over ondermeer ziekten, gezondheid, medicijngebruik, leefstijl en voedingsgewoonten. Vanaf januari 2014 start LifeLines met de 2e screening van haar deelnemers. Van iedere deelnemer worden zaken als bloeddruk, gewicht, lengte, longfunctie en hartfunctie gemeten. Verder geven de deelnemers bloed en urine af.  

Meerdere generaties

Generatieverbanden zijn een belangrijk onderdeel van het LifeLines-onderzoek.  Deze meerdere generaties-aanpak heeft als voordeel dat onderzocht kan worden of en wanneer de eerste symptomen van ziekte zich manifesteren bij kinderen en jong-volwassenen.

Wetenschappelijk onderzoek

Het biomateriaal van de deelnemers worden anoniem opgeslagen in een biobank. Deze biobank biedt zeer veel mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek. Deze onderzoeken vergroten de kennis over en het inzicht in het ontstaan van ziekten; hierdoor wordt preventie beter en eerder mogelijk.
LifeLines levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het beantwoorden van de vraag hoe mensen op een gezonde manier ouder kunnen worden.

Meer informatie over LifeLines is te vinden op www.lifelines.nl