1500ste levertransplantatie in het UMCG

Onlangs werd de 1500ste levertransplantatie in het UMCG uitgevoerd. De operatie vond plaats bij Liv, die onlangs een stukje lever van haar vader Maurice ontving. Deze mijlpaal werd gevierd met knuffel voor Liv en bloemen voor de ouders Melanie en Maurice.

In 1979 werd in het UMCG de eerste levertransplantatie bij een volwassene in Nederland uitgevoerd.  In 1982 volgende de tweede primeur met de eerste levertransplantatie bij een kind. Het UMCG is het enige ziekenhuis in Nederland dat deze operaties bij kinderen uitvoert.

Sinds de eerste levertransplantatie is er veel veranderd. Met de opgebouwde kennis en jarenlange ervaring is niet alleen het resultaat van de operatie sterk verbeterd, maar ook de zorg voor en na transplantatie. Hierdoor is de kwaliteit van leven van levertransplantatiepatiënten en hun levensverwachting op lange termijn sterk verbeterd.
Het UMCG is een van de weinige ziekenhuizen in de wereld en het enige ziekenhuis in Nederland, dat alle vormen van orgaantransplantaties verricht. Niet alleen hart-, nier-, long-, lever-, pancreas- en darmtransplantaties, maar ook gecombineerde transplantaties zoals hart/longtransplantaties, long/levertransplantaties en nier/pancreastransplantaties worden door het UMCG uitgevoerd.

UMC Groningen Transplantatie Centrum

Alle transplantatieprogramma’s in het UMCG werken samen in het UMC Groningen Transplantatie Centrum. Het credo van het UMC Groningen Transplantatie Centrum geeft de essentie van deze samenwerking weer: ‘Shared care for shared organs’. De transplantatieprogramma’s zijn alle georganiseerd als zelfstandige programma’s. Op aangrenzende en overlappende gebieden versterken de programma's elkaar door bundeling van kennis en ervaring. Voorbeelden van deze synergie zijn de zorg na transplantatie, gezamenlijke onderzoekslijnen en centrumgeoriënteerd onderwijs.