1 miljoen euro subsidie voor grensoverschrijdende zorg

Het project Common Care, waarin het UMCG samenwerkt met zorginstellingen in de noordelijke Nederlands-Duitse grensstreek aan grensoverschrijdende zorg, heeft een subsidie ontvangen van 1 miljoen euro.

Common Care heeft een tweeledig doel: het ontwikkelen van een duurzame infrastructuur voor grensoverschrijdende zorg, en het verbeteren van de toegankelijkheid en een efficiënt gebruik van het zorgaanbod in de Eems Dollard grensregio. De deelnemende partners gaan onderzoeken hoe zij de zorgcapaciteit optimaal kunnen benutten bij fluctuaties in aanbod en vraag en medisch specialistische capaciteit. Bijvoorbeeld of een tekort aan Duitse reumatologen en endocrinologen of aan Nederlandse kinderartsen en MDL-specialisten kan worden opgelost door grensoverschrijdende verplaatsing van de zorgprofessional of de patiënt.

Eén van de activiteiten binnen het project is het ontwikkelen van euregionale zorgtrajecten voor orthopedie en radio-/protonentherapie, waarbij uitwisseling van patiënten tussen beide buurlanden plaatsvindt. Doel is om patiënten, die woonachtig zijn in het grensgebied, dichtbij huis de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben. 

Andere partners in het project zijn: Ommelander Ziekenhuis Groningen, Treant Zorggroep,  de Universitätsklinik für Medizinische Strahlenphysik van het Pius-Hospital, Klinikum Leer en daarnaast een netwerk van andere ziekenhuizen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties.

Common Care is een Interreg-project uit het subsidieprogramma de Europese Unie en wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Ministerium für Bundesangelegenheiten Niedersachsen en de provincies Drenthe en Groningen.​​