#1 Gender gap in the research landscape – UMCG Research Talk

Diversiteit in de onderzoekswereld is belangrijk en kan nog veel worden verbeterd. Al jaren is er ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de wetenschap. En ook al is het aantal vrouwelijke hoogleraren de afgelopen jaren gestegen, vrouwelijke wetenschappers zijn nog steeds niet goed vertegenwoordigd op hogere posities en in leidinggevende functies. Hoe komt dat? En hoe kunnen we deze kloof verkleinen? 
Diversity in research podcast

In de eerste aflevering van de nieuwe (Engelstalige) podcast UMCG Research Talk bespreken we de genderkloof in de wetenschap met Marian Joëls, prof. Neurowetenschappen en decaan van de faculteit Medische Wetenschappen, en Marco Versluis gynaecoloog, onderzoeker en docent. Zij zetten zich beiden actief in voor diversiteit in zowel het onderzoek als de zorg.

Nieuwsgierig? Luister de podcast hier! 

*Disclaimer: Diversiteit in de onderzoekswereld is veel meer dan alleen de balans tussen mannelijke en vrouwelijke wetenschappers, maar in deze aflevering richtten we ons vooral op de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.