Zorgverzekeraars compenseren umc’s en ziekenhuizen met coronaregeling

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) overeenstemming bereikt over een passende vergoeding voor gederfde inkomsten en extra kosten in het coronajaar 2020.

Het kan hierbij om enkele miljarden euro’s gaan. Doel van de steunmaatregelen van de zorgverzekeraars is het neutraliseren van de financiële impact van corona op ziekenhuizen, om zo bij te dragen aan de continuïteit van de Nederlandse ziekenhuiszorg.