Zorgmedewerkers UMCG en Martini Ziekenhuis krijgen oppashulp van collega’s en studenten

​​​Medewerkers in de zorg hebben en onmisbare ​functie. Nu scholen en kinderopvang zijn gesloten moeten veel medewerkers iets anders bedenken voor de opvang van hun kinderen. Het UMCG en Martini Ziekenhuis vragen hun medewerkers om de opvang zoveel mogelijk zelf te regelen. Lukt dit niet, dan is er hulp van collega’s én studenten.

In beide ziekenhuizen zijn collega’s die door het coronavirus geen of minder werk hebben. Voor deze mensen hebben beide ziekenhuizen een intern uitzendbureau waar ze hun diensten aan kunnen bieden. Daarnaast zijn studenten Geneeskunde, Verpleegkunde, Tandheelkunde en Bewegingswetenschappen met een plan gestart: Oppassistentgroningen.nl​. Doordat hun studie is stopgezet, zitten veel studenten uit de zorg thuis. Ze willen wel graag een steentje bijdragen. Via deze website kunnen medewerkers van het UMCG en het Martini Ziekenhuis die oppas zoeken zich melden en worden  vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Meer dan honderd studenten hebben zich inmiddels aangemeld als oppas. 

Het UMCG en Martini Ziekenhuis zijn heel blij met dit plan dat helpt om het werk dat absoluut door moet gaan mogelijk te maken.