Zeer veel potentiële levende leverdonoren melden zich aan bij UMCG

​​​​​​​​​De afgelopen week hebben zich bij het UMCG een zeer groot aantal potentiële levende leverdonoren gemeld. Deze hausse aan aanmeldingen is het gevolg van de publiciteit over twee jongens die dringend een nieuwe lever nodig hebben.

In de tv-programma’s Beau en Hart van Nederland en in verschillende kranten werd aandacht besteed aan de twee jongens. Hun ouders hadden eerder via Facebook een oproep gedaan aan potentiële donoren om zich te melden. Het is de verwachting dat er onder deze aanmeldingen geschikte donoren bij zitten voor beide jonge patiënten. Met de aanmeldingen die het meest geschikt lijken om als donor bij leven een deel van hun lever af te staan aan een van beide jongetjes, gaat het UMCG een verder screeningstraject in. Dit traject neemt enkele weken in beslag, waarbij onder andere gekeken wordt naar de gezondheidssituatie van de potentiele donoren. Uiteraard is het doel om voor beide jongens de meest geschikte donorlever te selecteren.

Het levertransplantatieteam van het UMCG is enorm blij met het grote aantal aanmeldingen van potentiele levende leverdonoren. Zeker nu daardoor op dit moment de verwachting is dat beide jongens binnen afzienbare tijd een geschikte lever kunnen krijgen.

Het UMCG wil nadrukkelijk contact blijven houden met iedereen die zich nu heeft aangemeld als potentiele levende leverdonor. Mogelijk willen zij in de nabije toekomst ook voor andere kinderen doneren die een nieuwe lever nodig hebben. Er is in Nederland een tekort aan donororganen, waardoor er vaak lange wachtlijsten zijn. Helaas overlijden er ieder jaar weer mensen die op een wachtlijst staan voor wie een donororgaan niet op tijd beschikbaar is. Wellicht dat via altruïstische donoren de pool van levende leverdonoren de komende periode is uit te breiden en daarmee het aantal donororganen is te vergroten.

Een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling bij levertransplantaties is de transplantatie van deel van een lever van een levende donor. Vaak/Vrijwel altijd is dit een donatie binnen het gezin, bijvoorbeeld een vader of moeder die deel van zijn of haar lever afstaat aan een van hun kinderen. In de situatie van deze beide jongens is dat om medische redenen echter niet mogelijk. Daarom deden de wanhopige ouders een oproep aan het publiek om zich te melden als altruïstische of Samaritaanse leverdonor. Nog niet eerder hebben zo veel mensen zich aangemeld om bij leven een deel van hun lever af te staan. Tot nu toe melden zich per jaar slechts enkele altruïstische leverdonoren.

Jaarlijks vinden in het UMCG 65 levertransplantaties plaats, waarbij in zo’n 20% van de gevallen gebruik kan worden gemaakt van een levende donor. Het UMCG is het enige centrum in Nederland dat levertransplantaties bij kinderen uitvoert.​