Website PratenOverGezondheid uitgebreid met ervaringen van mensen met een nierziekte

Vanaf 16 december zijn de ervaringen van mensen met een nierziekte te vinden op de website www.pratenovergezondheid.nl. Deze website heeft als doel mensen betrouwbare informatie te bieden over wat het betekent om met een ziekte te moeten leven. Na de eerdere lancering van de modules over dementie en diabetes, volgt nu de module over nierziekte.

Geïnteresseerden worden uitgenodigd voor het feestelijke minisymposium in het UMCG dat voor de lancering van deze module is georganiseerd.

Chronische beschadiging van de nieren komt steeds vaker voor. Dat komt niet alleen omdat we steeds ouder worden, maar wordt ook veroorzaakt door een ongezonde leefstijl, roken, overgewicht, ongezond eten en te weinig beweging. Nierschade komt vaak in combinatie met hart- en vaatzieken en diabetes voor. Op de website komt ervaringsgerichte informatie over verschillende onderwerpen als ‘eerste signalen van een nierziekte’, ‘verloop van de nierfunctie’ en ‘anders gaan eten’.

Informatie over de beleving en ervaring van patiënten kan een grote steun zijn voor andere patiënten en hun naasten. In het huidige informatieaanbod over nierziekten is vooral informatie beschikbaar over de behandeling, zoals dialyse en niertransplantatie. Over het stadium van de nierziekte waarin dialyse en transplantatie nog niet aan de orde zijn, is veel minder informatie beschikbaar. Juist in deze fase kan de achteruitgang van de nierfunctie vaak wel vertraagd worden door het aannemen van een gezonde leefstijl. Door het lezen van ervaringen van anderen kunnen mensen zich eerder en beter voorbereiden op wat gaat komen en tijdig eventuele maatregelen nemen. Hierdoor kunnen zij langer het heft in eigen hand houden.

De ervaringen zijn verkregen tijdens diepte-interviews, waarin patiënten hun persoonlijk verhaal vertellen vanaf het moment dat de eerste verschijnselen zich voordeden. De verhalen worden op de website geïllustreerd met video-, audio- of tekstfragmenten van de interviews.

Sinds de introductie van www.pratenovergezondheid.nl nu ruim anderhalf jaar geleden, blijkt de website in een behoefte te voorzien; maandelijks trekt de website meer dan duizend nieuwe bezoekers.

Het minisymposium waarbij de module voor nierziekte wordt gelanceerd, vindt plaats op dinsdag 16 december vanaf 15.30 uur in het onderwijscentrum van het UMCG. Het symposium is gratis toegankelijk