Voorbereiding mogelijke brexit

Zoals het er nu uitziet stemt het Britse parlement op 12 maart opnieuw over een brexit-deal. Als ze niet tot nieuwe afspraken komen, een no-deal, dan kan dat invloed hebben op de beschikbaarheid van sommige medicijnen en medische hulpmiddelen.

Daarom bereidt het UMCG zich, samen met andere UMC’s, zich voor op een mogelijke no-deal brexit. Onder regie van het Ministerie van Volksgezond, Welzijn en Sport treffen ziekenhuizen voorbereidingen op dat mogelijke scenario. Meer informatie hierover staat op de website van de NFU.