Mensen die een psychose hebben die gepaard gaat met extreme achterdocht, kunnen hun paranoia en angst overwinnen door te oefenen in Virtual Reality-omgevingen. Het effect van de VR-behandeling is duidelijk groter dan dat van de standaardbehandeling. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van de Vrije Universiteit, het UMCG en Parnassia Groep.

Mensen met een psychose zijn vaak achterdochtig en vermijden andere mensen en plaatsen. Hierdoor kunnen zij niet goed meedoen in de maatschappij en vereenzamen ze. Virtual Reality cognitieve gedragstherapie helpt om sociale situaties beter aan te kunnen. De behandelaar kan precies die situaties uitkiezen die de patiënt nodig heeft, ze zo moeilijk maken als de patiënt aankan en net zo vaak laten oefenen als nodig is.

Oefenen in virtuele wereld

Het onderzoek, waaraan 116 mensen met een psychotische stoornis meededen, vergeleek de Virtual Reality cognitieve gedragstherapie met de standaardbehandeling. Mensen konden via de VR-bril rondlopen in een virtueel café, een supermarkt, een winkelstraat of een bus. Van tevoren bespraken ze met hun behandelend psycholoog welke situatie ze wilden oefenen en hoeveel virtuele mensen er in die omgeving waren. In de VR-omgeving oefenden ze samen met de psycholoog om naar mensen toe te gaan, gesprekken aan te knopen en initiatief te nemen. In de virtuele wereld konden ze zo ervaren dat verwachte gebeurtenissen waar ze bang voor waren, niet optraden.

Sterk verminderde achterdocht

Na 16 sessies in VR was hun achterdocht in het dagelijks leven sterk verminderd. Mensen waren minder bang en konden dingen doen die ze soms al jaren niet meer durfden, zoals met de bus reizen of naar de sportschool gaan. Drie maanden later was dit nog steeds zo. Zij waren duidelijk minder achterdochtig en minder angstig na de VR-behandeling vergeleken met de standaardbehandeling.

Toepassing VR in therapie

De toepassing van VR in cognitieve gedragstherapie is een belangrijke vernieuwing. VR maakt het voor mensen met extreme achterdocht en angst mogelijk om te oefenen met situaties die in het echt misschien nog te spannend zijn. In een vervolgonderzoek gaan de onderzoekers na of de VR cognitieve gedragstherapie goedkoper is dan cognitieve gedragstherapie met oefenen in het echte leven.

Meer informatie