Het verwijderen van het stolsel bij een acuut hartinfarct is zinvol. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de afdelingen Cardiologie en Pathologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij publiceren daarover deze week in het gerenommeerde New England Journal of Medicine. Het Groningse onderzoek is (ook internationaal gezien) de grootste studie ooit naar thrombus aspiratie.

Een hartinfarct ontstaat door het breken van een atheroscletische plaque (aderverkalking) in een kransslagvat. Op de plek waar de plaque is gebroken ontstaat direct een stolsel (thrombus) dat het kransslagvat volledig afsluit. Hierdoor krijgt (een deel van) de hartspier geen zuurstof meer en sterft af.

De standaardbehandeling voor een patiënt met een hartinfarct is een percutane coronaire interventie, in de volksmond ook wel dotteren genoemd. Hierbij wordt met een draad en een ballonnetje het kransslagvat opengemaakt. Daarna wordt er een stent in dit kransslagvat geplaatst. Bij deze behandeling wordt het stolsel niet verwijderd, maar in de wand van het bloedvat gedrukt.

Thrombus-aspiratie

Cardiologen en pathologen van het UMCG hebben ruim twee jaar lang onderzoek gedaan naar de vraag of het verwijderen van het stolsel met een thrombus-aspiratie catheter tot minder hartschade leidt. Bij thrombus aspiratie wordt geprobeerd het stolsel in het kransslagvat door een dun slangetje weg te zuigen. In totaal hebben 1071 patiënten aan deze studie meegewerkt. De helft van de patiënten werd behandeld met de standaardbehandeling en bij de andere helft werd thrombus aspiratie toegevoegd aan de standaardbehandeling. Bij meer dan 70% van deze patiënten werd daadwerkelijk een stolsel uit het kransslagvat gehaald. 

Bij de groep patiënten behandeld met thrombus aspiratie was vaker een goede doorbloeding van het aangedane gedeelte van de hartspier dan in de groep patiënten die de standaardbehandeling hadden ondergaan. Dit leidde tot een betere klinische uitkomst en een trend tot lagere mortaliteit bij de groep patiënten die met thrombus aspiratie waren behandeld (2% mortaliteit na thrombus aspiratie versus 4% na de standaardbehandeling). Inmiddels wordt in het UMCG thrombus aspiratie bij de behandeling van het acute hartinfarct standaard toegepast. 

De cardiologen en pathologen van het UMCG publiceren hun bevindingen deze week in het vooraanstaand wetenschappelijke vakblad New England Journal of Medicine. De wetenschappers verwachten dat op basis van deze onderzoeksresultaten cardiologen in binnen- en buitenland de behandeling met thrombus aspiratie ook veel vaker zullen gaan toepassen.