Verbetering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker bij gebruik van de zelfafnameset

​​​ZonMw heeft een subsidie toegekend van €400.000,- aan het UMCG voor een onderzoek naar een aanpassing van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker die vrouwvriendelijker is en tot betere resultaten leidt. Het kan er toe leiden dat vrouwen minder vaak naar hun huisarts hoeven te gaan voor een uitstrijkje.

Vrouwen met een infectie van het humaan papillomavirus (HPV) hebben een grotere kans om uiteindelijk baarmoederhalskanker te ontwikkelen. De doelstelling van het bevolkingsonderzoek is om baarmoederhalskanker in een vroeg stadium op te sporen aan de hand van de aanwezigheid van HPV. In het vernieuwde bevolkingsonderzoek wordt eerst op HPV getest via het gebruikelijke uitstrijkje bij de huisarts of met een zelfafnameset. Ongeveer 7% van de vrouwen gebruikt deze zelftest. Hierbij maakt de vrouw zelf thuis een uitstrijkje en stuurt deze op met de post. Als de thuistest positief is voor HPV, gaat de vrouw alsnog naar de huisarts voor een uitstrijkje om te bepalen of doorverwijzing naar een gynaecoloog nodig is. Dit huisartsbezoek wordt vaak als onwelkom ervaren door deze vrouwen, wat leidt tot vertraging en verminderde deelname aan het bevolkingsonderzoek. Het gevolg is dat minder afwijkingen in een vroeg stadium bij  vrouwen worden ontdekt.

In dit onderzoek zal het materiaal van de zelfafnameset bij HPV-positieve vrouwen geanalyseerd worden met een nieuwe DNA-test. Hiermee is te bepalen welke vrouwen een doorverwijzing naar de gynaecoloog nodig hebben. Deze vrouwen hoeven dus niet meer eerst langs de huisarts voor een uitstrijkje. Dit onderzoek resulteert in een efficiëntere screening, met minder kanker, meer gemak voor de vrouw en lagere kosten voor de gezondheidszorg.

Het onderzoek wordt geleid door dr. Bea Wisman (Gynaecologische Oncologie) en de hoogleraren Ed Schuuring (Pathologie) en Truuske de Bock (Oncologische Epidemiologie). De onderzoeksgroep van Wisman en Schuuring richt zich al sinds 2003 op het verbeteren van de screening en vroegtijdige opsporing van de voorloper-cellen van baarmoederhalskanker. Daartoe heeft deze researchgroep unieke gemethyleerde DNA-profielen geïdentificeerd die geassocieerd zijn met de ontwikkeling van baarmoederhalskanker. De groep van de Bock heeft ruime ervaring met screening en kosteneffectiviteitsanalyses. De combinatie van deze 2 expertisegebieden in het UMCG leidde er toe dat ZonMw de subsidie beschikbaar heeft gesteld voor dit onderzoek.

ZonMW kende deze subsidie toe in het kader van het deelprogramma Vroege Opsporing. Het Onderzoek heet: “ClN2+-specific methylation markers in the triage of hrHPV-positive self-samples will improve efficacy of population-based cervical cancer screening”. Het onderzoek duurt 3 jaar.