UMCG verricht honderdste levende donor levertransplantatie bij kind

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft onlangs met succes de 100ste levende donor levertransplantatie bij een kind uitgevoerd. Bij deze levertransplantaties is er gebruik gemaakt van een stukje lever van een levende donor, meestal van een van de ouders of een familielid. Bijzonder is dat zich sinds vorig jaar steeds meer anonieme donoren, ook wel altruïstische donoren genoemd, aanmelden: bij één op de vijf operaties is er een anonieme donor in het spel. Deze altruïstische donoren melden zich vaak spontaan aan of naar aanleiding van een oproep op social media.

Anonieme donoren

Het UMCG is het enige ziekenhuis in Nederland dat levertransplantaties uitvoert bij kinderen. Omdat er een tekort was aan geschikte donorlevers van overleden donoren is het UMCG in 2004 gestart met het levende donorprogramma. Al gauw bleek levende-donor-levertransplantatie de uitkomst te zijn. Aanvankelijk was het aantal donoren laag, maar door het toenemend orgaantekort wordt inmiddels het merendeel van alle kinderen getransplanteerd met een stukje lever van een levende donor, meestal een ouder, familielid of een vriend. Daardoor ging de wachtlijststerfte drastisch omlaag. Daarnaast zijn er het afgelopen jaar veel aanmeldingen van anonieme donoren binnengekomen naar aanleiding van een uitzending van Beau, Hart van Nederland en door publicaties in diverse kranten. Twee jongens hadden dringend een nieuwe lever nodig. Hun ouders hadden eerder via Facebook een oproep gedaan aan potentiële donoren om zich te melden. Om medische redenen was het niet mogelijk dat de ouders van deze jongens een deel van hun lever konden doneren. Daarom deden de wanhopige ouders een oproep aan het publiek om zich te melden als altruïstische donor. Die publiciteit leidde vervolgens tot vele aanmeldingen. Sindsdien zijn inmiddels tien anonieme levende donor procedures verricht.

Voordelen levende donorprocedure

Het vinden van een geschikte donorlever voor een kind is extra moeilijk, doordat het orgaan niet alleen van goede kwaliteit maar ook precies van het juiste formaat moet zijn. Een levende donor levertransplantatie biedt belangrijke voordelen. De ontvanger kan eerder getransplanteerd worden en het kind kan in de relatief korte wachttijd tot de operatie in optimale conditie gebracht worden voor de geplande transplantatie. Omdat er steeds vaker levende donortransplantaties bij kinderen worden uitgevoerd blijven er meer postmortale levers beschikbaar voor andere patiënten op de wachtlijst. De andere patiënten, ook volwassenen, die op de wachtlijst staan profiteren hiermee dus ook van de levende donorprocedure. Het overlijden van kinderen op de wachtlijst voor een levertransplantatie is met meer gebruik van levende donorprocedures zelfs verdwenen.