UMCG start onderzoek naar kwaliteit van zorg jongvolwassenen met kanker om deze verder te kunnen verbeteren

Het UMCG start een online-onderzoek naar de zorg voor jongvolwassenen (18-35 jaar) met kanker, om de zorg voor deze leeftijdsgroep verder te verbeteren. Het doel van het onderzoek is om vast te stellen welke specifieke wensen en behoeften jongvolwassenen met kanker en hun naasten hebben. Ook willen de onderzoekers meer inzicht krijgen in de knelpunten en belemmeringen die de jongvolwassenen ervaren en ook welke goede ervaringen en voorbeelden zij hebben. Jongvolwassenen met kanker die de afgelopen 4 jaar in het UMCG onder behandeling zijn of zijn geweest en hun naasten of nabestaanden, kunnen meedoen aan het onderzoek.

Kanker bij jongvolwassenen (de zogenaamde AYA’s: Adolescents & Young Adults ofwel kankerpatiënten in de leeftijd van 18 tot 35 jaar) doet zich voor tijdens één van de belangrijkste fasen van het leven. In een periode waarin iemand normaal gesproken op eigen benen gaat staan, een opleiding gaat volgen of een gezin wil stichten, is er opeens de ziekte kanker die alle aandacht opeist. Dit kan gevolgen hebben voor studie, relatie, werk of vriendschappen. Daardoor hebben jongvolwassenen met kanker behoefte aan leeftijdsspecifieke zorg met aandacht voor werk en opleiding, seksualiteit, relaties en vruchtbaarheid, en late bijwerkingen van behandelingen. Het UMCG wil daarom de specifieke wensen en behoeften van deze groep weten, om de zorg verder te kunnen verbeteren. 

In de periode van maandag 11 tot en met dinsdag 19 december 2017 vindt een online groepsgesprek plaats over de zorg in het UMCG voor jongvolwassenen met kanker. Hieraan kunnen zowel  jongvolwassenen zelf als hun naasten of nabestaand​en deelnemen (bijvoorbeeld ouders, partners,  broers of zussen).  Gedurende negen dagen zijn er in vier verschillende groepen gesprekken: jongvolwassenen met kanker die nu in het UMCG behandeld worden; jongvolwassenen met kanker die 1-4 jaar geleden zijn behandeld; naasten; nabestaanden. Binnen elke groep kunnen deelnemers anoniem op zowel de door de onderzoekers gestelde stellingen en vragen als op antwoorden van elkaar te reageren. 

Aanmelden voor dit onderzoek is vanaf nu mogelijk via mailadres [email protected]; via dit mailadres is ook aanvullende informatie over het onderzoek te verkrijgen.