In november verschenen meerdere indicatoren en lijsten die betrekking hebben op de kwaliteit van zorg van de Nederlandse ziekenhuizen. Ook de zorgkwaliteit van het UMCG is door verschillende partijen beoordeeld en landelijk bekend gemaakt. De lijsten verschillen onderling doordat hiervoor verschillende indicatoren worden gebruikt. De verschillende indicatoren en lijsten weerspiegelen de grote inspanningen van de afgelopen tijd gericht op het verbeteren van kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid.

Bijgaand een overzicht van de resultaten van het UMCG in de verschillende indicatoren en lijsten:

HSMR-cijfers

Jaarlijks worden van alle ziekenhuizen in Nederland de sterftecijfers (Hospital Standardized Mortality Ratio – HSMR) berekend. Omdat ziekenhuizen fors van elkaar verschillen in omvang en patiëntenpopulatie worden factoren zoals leeftijd, diagnose, andere aandoeningen, sociaal economische status, urgentie van opname, verpleegduur en herkomst van de patiënt meegewogen in de uitkomsten. Op basis van deze factoren wordt een 'verwachte sterfte' per ziekenhuis per aandoening berekend. De werkelijke sterfte wordt daartegen afgezet. Een HSMR van 100 geeft aan dat de werkelijke sterfte gelijk is aan de verwachte sterfte. Een HSMR onder de 100 geeft aan dat er minder patiënten zijn overleden dan verwacht, een hogere HSMR geeft aan dat er meer patiënten zijn overleden dan verwacht. De HSMR wordt gezien als een indicator voor vermijdbare sterfte. 

De HSMR 2014 voor het UMCG is 95. De sterfte in het UMCG wijkt daarmee niet significant af van het landelijk gemiddelde. De HSMR 2012 – 2014 voor het UMCG is 95. Ook hiermee wijkt het UMCG niet significant af van het landelijk gemiddelde. 

​Algemeen Dagblad: Ziekenhuis top 100

Half november bracht het Algemeen Dagblad de jaarlijkse Ziekenhuis Top 100 uit. De AD Ziekenhuis Top 100 beoordeelt ziekenhuizen op 36 thema's en maakt gebruik van gegevens die ziekenhuizen moeten aanleveren aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het AD kent aan alle gegevens een score toe en daaruit volgt een ranglijst. Het Kennemer Gasthuis in Haarlem is volgens het AD het beste ziekenhuis van Nederland in 2015. In het AD overzicht zijn de verschillende UMC's apart beoordeeld en niet in de top 100 opgenomen. Dit omdat de aard van de patiëntenpopulatie te sterk verschilt van de algemene ziekenhuizen. Van de acht UMC's kreeg het UMCG de derde plaats in het overzicht.

Elsevier: beste Nederlandse ziekenhuizen 2015 

Elsevier onderzoekt jaarlijks de status van de Nederlandse ziekenhuizen. Welke ziekenhuizen bieden de meest patiëntgerichte, veilige en effectieve zorg? In totaal zijn 82 algemene ziekenhuizen en acht UMC's beoordeeld op 395 indicatoren voor kwaliteit van de zorg. Het Spaarne Gasthuis (Haarlem) behaalde volgens Elsevier de eerste plaats. Van de UMC's scoorde het VU Medisch Centrum het hoogst. Het UMCG staat samen met het Erasmus MC op een gedeelde laatste plaats.