​​Het Center for Medical Imaging (CMI) van het UMCG ontvangt €1,5 miljoen subsidie van ZonMW voor het screenen met CT-scans op drie veelvoorkomende ziekten: longkanker, longemfyseem en hart- en vaatziekten. Deze 3 ziekten veroorzaken samen de hoogste mortaliteit, morbiditeit en economische last voor de gezondheid in de Westerse wereld en worden daarom ook wel de Big-3 genoemd.

De subsidie van het ZonMW komt uit het programma IMDI ( Innovative Medical Device Initiative); dit is bedoeld voor het bevorderen van klinische implementatie en toepassingen van nieuwe medische technieken. B3CARE richt zich op CT-screening van de Big 3-ziekten. B3CARE bouwt verder op andere grootschalige projecten van het CMI, waarin CT-scans van hart en longen worden verricht. Volgens ZonMW is de betekenis van vroege detectie van deze ziekten met biomarkers hoog. Verder is ZonMW zeer positief over de multidisciplinaire samenstelling van de onderzoeksgroep en de aanwezige expertise.

Preventie en vroege behandeling longkanker, longemfyseem en hart- en vaatziekten

In B3CARE werkt een multidisciplinair team samen met expertise in radiologie, longziekten, hartziekten, artificial intelligence, kosten-effectiviteitsanalyse en onderwijs, onder leiding van projectleiders Rozemarijn Vliegenthart en Peter van Ooijen. Er is een samenwerking met Universiteit Twente en Medical Delta (locatie Rotterdam). Er is sterke betrokkenheid van 6 (inter)nationale bedrijven in beeldvorming en beeldanalyse, machine learning en deep learning; zij dragen gezamenlijk €1 miljoen bij aan het project. Het uiteindelijke doel van B3CARE is om geïntegreerde CT-screening dichter bij implementatie te brengen, voor preventie en vroege behandeling van de Big-3.

Het CMI van het UMCG staat onder leiding van prof. dr. Matthijs Oudkerk.