​Hoe word je als oudere, kwetsbare patiënt in het UMCG ontvangen, behandeld en verpleegd? Seniorvriendelijk, vinden de gezamenlijke ouderenorganisaties. Daarom kunnen we vanaf 11 oktober dat keurmerk op de deur zetten.

Ieder jaar kijken de gezamenlijke ouderenbonden hoe goed Nederlandse ziekenhuizen ingericht zijn op en voor ouderen. Ze gebruiken daarbij veertien onderwerpen waarop we goed moeten scoren om als seniorvriendelijk uitgeroepen te worden. Worden oudere patiënten bijvoorbeeld gescreend op geriatrische problemen en zijn we letterlijk goed toegankelijk en gastvrij voor ouderen?

Revelante kennis over ouderen

We zijn nu officieel seniorvriendelijk, maar willen nog beter. Daarvoor zijn we volop bezig. Zo is er een netwerk van ambassadeurs kwetsbare ouderen: op elke afdeling waar ouderen worden opgenomen is relevante kennis over ouderen aanwezig. We zijn het delierexpertisecentrum in Nederland met een delierteam dat 24 uur per dag beschikbaar is. We hebben als UMCG een voortrekkersrol bij Hospitalathome waarbij zoveel mogelijk ziekenhuiszorg bij de oudere thuis plaatsvindt.

Delirium Experience

Maar we doen ook onderzoek, zoals SeniorLines. Dit project onderzoekt op 11 afdelingen in het UMCG de toegevoegde waarde van ziekenhuisbehandeling voor ouderen. Daarbij wordt uitgegaan van de thema’s van positieve gezondheid: het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, als het gaat om de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. En ook het vernieuwende onderwijs aan artsen en verpleegkundigen via e-learning en serious gaming met bijvoorbeeld de Delirium Experience ligt aan de basis van het vinkje ‘Seniorvriendelijk’.