Zorg kost veel, maar levert ook veel op. Hoeveel, dat liet de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) eens berekenen door een onafhankelijk bureau. Wat blijkt? Elke euro die het UMCG uitgeeft aan zorg, onderwijs en opleidingen en onderzoek, levert de samenleving vier euro op. Zulke klinkende cijfers kunnen ook de andere UMC’s op hun conto schrijven. Conclusie: ook economisch gezien hebben UMC’s een zeer gezonde impact op de Nederlandse samenleving.

Het geld dat UMC’s spenderen aan bijvoorbeeld het oplossen van een medisch vraagstuk, levert de Nederlandse economie een veelvoud aan bedrijvigheid op. De impact van het UMCG voor het Noorden en de rest van Nederland is in een rapport van BIGGAR Economics terug te lezen. Dit bureau deed onderzoek naar de economische impact van alle acht UMC’s.

Grootste werkgever van het Noorden

We weten het al jaren, het UMCG is de grootste werkgever van het Noorden. Maar wat betekent dat nu eigenlijk? Elke €1 die het UMCG uitgeeft voor een van zijn kerntaken, draagt €4 bij aan de Nederlandse economie. En elke baan in het UMCG zorgt voor 3,58 banen in Nederland. BIGGAR berekende dat in 2012 het UMCG €3 miljard bijdroeg aan de Nederlandse economie en verantwoordelijk was voor 32.005 banen.

Investeringen leveren geld op

Het UMCG investeert om goede zorg te kunnen leveren, te innoveren, onderwijs te geven en onderzoek te doen. Alle medewerkers van het UMCG besteden geld. Als het te maken heeft met de kernactiviteiten van het UMCG, levert dat €1,8 miljard op voor Nederland. 

Studenten

Studenten van het UMCG zorgen voor €158,4 miljoen economische meerwaarde en 2.091 extra banen.

Innovatie en onderzoek 

Licenties voor uitvindingen vanuit het UMCG, nieuwe biomedische bedrijven starten, contractonderzoek en opleidingen voor personeel, leveren ook allemaal meerwaarde op voor de economie van Nederland: €725 miljoen en 5273 banen.

Katalysator groei

Ook blijkt dat het UMCG als katalysator voor de groei van gezondheidszorg en life sciences economisch veel oplevert: €137,7 miljoen en 2117 banen. Voor die berekening keek BIGGAR onder andere naar het aantrekken, stimuleren en behouden van investeringen in Nederlandse sectoren gezondheidszorg en life sciences en de bijdrage die het UMCG heeft geleverd aan de ontwikkeling van initiatieven zoals de Groningen Healthy Ageing Campus. 

Bezoek geeft geld uit

Mensen die in het UMCG personeel, studenten en patiënten bezoeken of conferenties bijwonen, geven geld uit en zorgen weer voor extra banen: €1,9 miljoen en 31 banen, berekende BIGGAR.

Onderwijs

Het onderwijs blijkt ook een economische motor te zijn: het levert €116,1 miljoen op en 622 banen extra.