De afdeling Hematologie van het UMCG en Certe Trombosedienst gaan de bestaande samenwerking op het gebied van antistollingszorg formaliseren in het Transmuraal Trombose Expertise Centrum Groningen. Doel van dit expertisecentrum is om in het hele noorden gezamenlijk goede en veilige ketenzorg voor patiënten met trombose te ontwikkelen. Waar mogelijk wordt de zorg vernieuwd en goedkoper gemaakt. Vandaag ondertekenen de organisaties een samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting van het expertisecentrum.

Richtlijnen voor het gebruik van antistollingsmedicijnen bij patiënten met trombose zijn niet altijd goed op elkaar afgestemd en de trombosezorgketen is landelijk gezien nog onvoldoende geborgd. In de daarom opgestelde Stuurgroep Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling (LSKA) wordt geadviseerd de zorg binnen de keten van huisartsen-, ziekenhuis- en academische zorg beter op elkaar af te stemmen en binnen ieder regionaal samenwerkingsverband een Trombose Expertise Centrum in te richten.

Noord-Nederland is nu de eerste regio waarin de samenwerking op het gebied van antistollingszorg wordt geformaliseerd in een expertisecentrum. In het noorden treffen huisartsen, apothekers, specialisten ouderenzorg en medisch specialisten elkaar al regelmatig in de Vereniging Regiotafel Antistolling Groningen. Gezamenlijk wordt gewerkt aan eenduidige werkwijzen en aan de kwaliteit van de antistollingszorg.

Het Transmuraal Trombose Expertisecentrum Groningen zet erop in om  patiënten met trombose door de huisarts of trombosedienst te laten behandelen waar het kan, en door de medisch specialist waar dat nodig is. Het centrum is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor huisartsen en medisch specialisten die advies willen over patiënten met een complex ziektebeeld, alsook voor patiënten met vragen over hun antistollingsbehandeling. Verder richt het expertisecentrum zich op het regionale gebruik en het evalueren van de richtlijnen voor trombosezorg. Daarnaast vindt er wetenschappelijk onderzoek plaats en wordt er onderwijs gegeven. Goede voorbeelden en wetenschappelijke kennis worden gedeeld in het zorgnetwerk. Door regionaal samen te werken aan optimale kwaliteit en veiligheid van de antistollingszorg, wordt het aantal complicaties verminderd en worden onnodige ziekenhuisopnames voorkomen, wat de zorg goedkoper zal maken.