Het onderwijsproject AIProHealth (Praktische Artificial Intelligence (AI) voor zorgprofessionals), geleid door het Data Science Center in Health (DASH) van het UMCG, wil in de nabije toekomst bijdragen aan de implementatie van AI in de zorg. Het AIProHealth-projectvoorstel is geselecteerd voor het EIT Health educatieprogramma van 2021, waardoor de eerste stappen in de goede richting kunnen worden gezet.

Vereenvoudig en verbeter de gezondheidszorg met AI

De eerste implementaties van kunstmatige intelligentie, in de zorg zijn zichtbaar. De rol ervan in de dagelijkse praktijk is echter nog beperkt. Belemmeringen voor het vergroten van de implementatie van AI in de gezondheidszorg zijn onder andere het gebrek aan kennis en de weerstand van zorgprofessionals tegen het gebruik van AI-oplossingen in de praktijk. Dankzij het AIProHealth-project zullen grote aantallen Europese zorgprofessionals worden getraind om de angst voor AI te verminderen en de betrokkenheid van zorgprofessionals bij de inzet en implementatie van AI te vergroten.

Expertise delen

Het UMCG is sinds 2014 partner in EIT Health, een groot Europese project dat gericht is op het opleiden en bijscholen van toekomstige zorgprofessionals, onderzoekers en ondernemers. Het idee achter EIT Health is dat innovatie het beste gedijt wanneer de juiste mensen worden samengebracht om expertise te delen. Het AIProHealth-project brengt dan ook experts uit alle gebieden en sectoren van de gezondheidszorg en serious gaming communities samen om samen een uniek programma te creëren om de hype in perspectief te plaatsen en tegelijkertijd de angst voor gebruik van AI in de zorgpraktijk weg te nemen.

Focus op de patiëntreis

Het doel van het AIProHealth-project is om een AI-leeromgeving te ontwikkelen met een online cursus (MOOC) en een fysieke cursus met als belangrijkste aspect een serious game. De MOOC zal een eerste inzicht geven in de vele aspecten van AI in de zorg, terwijl de fysieke cursus en serious game zich richten op de daadwerkelijke implementatie van AI in de zorgpraktijk. De focus van de training zal liggen op de patiëntreis, waarbij specifieke fasen zoals pre-care en diagnose worden belicht, aangezien AI hierin in de nabije toekomst een belangrijke rol zou kunnen spelen. Deelnemers van de cursussen kunnen dan ook verschillende functies hebben, variërend van verpleegkundige tot manager. In de fysieke cursus werken ze aan realistische scenario's in een op behoeften gebaseerde serious game die gebruik kan maken van verschillende patiëntreizen.

Partners van AIProHealth

Het UMCG werkt in deze online leeromgeving samen met verschillende EIT Health geassocieerde partners, waaronder het Universitair Medisch Centrum Keulen, Universiteit Tartu, Universiteit Kopenhagen en Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast zijn er ook meerdere bedrijven nauw betrokken bij het project, zoals AlgoMedica, ArtiQ Invivox en Mediaire. De serious game wordt samen met het bedrijf 8D Games ontwikkeld. 8D Games ontwikkelt serious games en gamifications voor onder meer de zorg, het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven. Het UMCG heeft in het verleden veel samengewerkt met 8D-games. Zo heeft deze samenwerking al geresulteerd in een succesvol schaatsspel voor valpreventie bij ouderen. Er wordt nu gewerkt aan de verdere uitwerking en implementatie van het AIProHealth-project. Het doel is om in het najaar van 2021 de MOOC op FutureLearn te starten en de serious game te lanceren. FutureLearn is een aanbieder van online onderwijs, van topuniversiteiten en instellingen over de hele wereld.

Meer informatie

Bezoek de website voor meer informatie over AIProHealth