Samenwerking UMCG en Antonius Ziekenhuis bij aangeboren hartafwijkingen

Cardiologen en kinderartsen van het UMCG en het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord gaan samenwerken in de zorg voor kinderen en volwassenen met een aangeboren (congenitale) hartafwijking. De samenwerking houdt onder andere in dat een kindercardioloog en een congenitaal cardioloog van het UMCG als consulent kunnen deelnemen aan patiëntenspreekuren in het Antonius Ziekenhuis op de locaties Sneek en Emmeloord. De ziekenhuizen ondertekenen hiervoor vandaag een samenwerkingsovereenkomst.

Uitgangspunt voor de samenwerking is om patiënten met een aangeboren hartafwijking in heel Noord-Nederland dezelfde kwalitatief hoogwaardig zorg te bieden. In een ziekenhuis dichtbij als dat kan, en in een gespecialiseerd ziekenhuis als dat moet. Voor inwoners van Zuidwest Friesland en de Noordoostpolder betekent dit dat ze voor diagnostiek en nazorg terecht kunnen in het Antonius Ziekenhuis. Gespecialiseerde behandelingen en ingrepen vinden plaats in het UMCG. Ongeacht waar de zorg plaatsvindt, werken kinderartsen en cardiologen volgens dezelfde protocollen en kwaliteitsrichtlijnen.

De (kinder)cardiologen van het UMCG zullen de collega-artsen in het Antonius Ziekenhuis met hun expertise ondersteunen op het gebied van de diagnostiek en behandeling van patiënten met een aangeboren hartafwijking. Verder kunnen de kinderartsen en cardiologen van het Antonius Ziekenhuis deelnemen aan besprekingen van het hartteam in het UMCG en deelnemen aan refereeravonden en wetenschappelijk bijeenkomsten van het UMCG.

Het UMCG is een van de vier centra voor de behandeling van patiënten met een aangeboren hartafwijkingen in Nederland en het enige centrum in Noord-Nederland.

In het Centrum voor Congenitale Hartafwijkingen werken kinderartsen, cardiologen en cardiothoracale chirurgen samen. Het centrum beschikt over alle vergunningen voor het uitvoeren van bijzondere interventies aan het hart, zoals katheterinterventies, (open) hartchirurgie, harttransplantaties en gecombineerde hartlongtransplantaties. Daarnaast is het UMCG een landelijk expertisecentrum voor pulmonale hypertensie (verhoogde bloeddruk in de longen) bij kinderen.