Rienk is vanaf 1996 als revalidatiearts verbonden aan het UMCG. Als hoogleraar en als revalidatiearts richt hij zich, op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, opleiding en patiëntenzorg, met name op de toepassing van de principes van actieve leefstijl (bewegen en sport) binnen de Revalidatiegeneeskunde.

Fitheid van revalidatiepatiënte verbeteren

Om dat doel te bereiken ontwikkelt Rienk Dekker, in nauwe samenwerking met  een aantal enthousiaste (onderzoeks-)partners binnen en buiten het UMCG meerdere initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn: het opstarten van een landelijke werkgroep van bij het aandachtsgebied Actieve leefstijl en Revalidatiegeneeskunde betrokken revalidatieartsen, de ontwikkeling van protocollen om fitheid van revalidatiepatiënten te verbeteren, het ontwikkelen van opleiding en onderwijs ten behoeve van actieve leefstijl specifiek voor revalidatieartsen en -teams​, het opzetten van een bigdatasysteem als basis voor langlopend wetenschappelijk onderzoek (“Rehab Lines”). Op 7 april 2020 houdt hij zijn inaugurele rede.​