Medisch materiaal operatiecentrum duurzaam gerecycled

Vandaag tekende het UMCG een intentieverklaring met GreenCycl. Het doel hiervan van deze samenwerking is om medische materialen, die in het operatiecentrum na eenmalig gebruik moeten worden weggegooid, niet te verbranden maar opnieuw als grondstof te gebruiken. Het gaat hierbij om blue/oranje wraps, kunststof bakjes en medisch instrumentarium voor eenmalig gebruik.

Het materiaal wordt apart ingezameld en daarna, door de vaste afvalverwerker Renewi, naar de firma GreenCycl gebracht. GreenCycl verwerkt het materiaal, waarna het als grondstof kan dienen voor nieuwe materialen voor de medische sector. GreenCycl is opgericht in een samenwerking van een chirurg, een producent van medische materialen en een afvalinzamelaar. Zij werken aan circulaire oplossingen van gebruikte medische materialen.

Dit initiatief draagt bij aan de doelstellingen van het UMCG op het gebied van circulaire bedrijfsvoering. Het zorgt voor behoud van grondstoffen door recycling en minder afval. In het UMCG zijn in totaal 25 Green Teams actief die veel duurzame initiatieven nemen. Het Green Team OK kwam met het initiatief voor deze duurzame manier van inzamelen van disposable materialen. Het Green Team OK wil naast recycling ook kijken of er ook goede alternatieven zijn voor eenmalig te gebruiken materiaal, waardoor dat in de nabije toekomst niet meer gebruikt hoeft te worden.

Ook op andere afdelingen gaat het UMCG samen met GreenCycl na welke medische materialen nog meer geschikt zijn om apart in te zamelen. De pilot heeft een looptijd van 1 jaar.