Reactie pupil voorspelt kans op terugval depressie

Bij mensen die depressief zijn geweest, kan aan de manier waarop de pupil van hun oog reageert voorspeld worden of ze opnieuw in een depressie belanden. Dat hebben Amerikaanse onderzoekers voor het eerst aangetoond. Behandelaars kunnen zo op een makkelijke manier inschatten wie risico loopt op terugval en welke behandeling nodig is. Het UMCG doet aan de hand van vragenlijsten, MRI-scans en pupilmetingen onderzoek naar het voorkomen van terugval na een depressie. “Het meten van de pupil is een relatief makkelijke en goedkope methode. Die kan dus in de toekomst mogelijk ingezet worden in de huisartsenpraktijk om te voorspellen wie het risico loopt op terugval”, aldus hersenonderzoeker Marie-José van Tol.

De universiteiten van Binghamton (New York) en Pittsburgh legden vrouwen die hersteld waren van hun depressie plaatjes met boze, blije, verdrietige en neutrale gezichtsuitdrukkingen voor. Ze ontdekten dat een abnormale reactie op de negatieve plaatjes samenhangt met de kans om binnen twee jaar opnieuw depressief te worden. Deze resultaten die onlangs in het wetenschappelijke tijdschrift Psychophysiology verschenen, zijn van groot belang, stelt Marie-José van Tol. ,,Dit kan helpen depressie preventief te bestrijden. Daarmee kan bespaard worden op hoge zorg- en verzuimkosten.”

Het UMCG onderzoekt of uit de pupilreactie af te leiden is welke therapie het beste werkt om een terugval te voorkomen. Eerder onderzoek wijst uit dat cognitieve therapie effectiever is in het voorkómen van een nieuwe depressie dan het blijven slikken van antidepressiva. Deze therapie kan patiënten helpen bij het vergroten van de controle over hun emoties, verwachten de onderzoekers.