Tuberculose longarts Onno Akkerman wint prijs Stichting Beatrixoord Noord-Nederland

De Stichting Beatrixoord Noord-Nederland heeft haar tweejaarlijkse prijs toegekend aan longarts Onno Akkerman. Hij is een van de longartsen op de tuberculose-afdeling van UMCG Beatrixoord. Hij krijgt de prijs omdat hij op een zeer goede manier topklinische zorg, revalidatie, onderwijs en onderzoek combineert en daarmee optimaal gebruik maakt van de unieke mogelijkheden en voorzieningen die Beatrixoord biedt. De prijs, bestaande uit een oorkonde en €10.000, is hem op 19 november overhandigd.

De jury is van mening dat hij een brug weet te slaan in zijn werk tussen de tuberculose-afdeling en de revalidatie; niet alleen de longrevalidatie, maar juist ook de revalidatie in veel bredere zin. Dat geldt zowel voor zijn hooggewaardeerde onderzoek als voor de praktische patiëntenzorg. Zo deed hij een studie over dwarslaesie door tuberculose, samen met de revalidatieartsen. Volgens de jury beschikt Onno Akkerman inmiddels over een groot internationaal netwerk en treedt hij regelmatig op als spreker op internationale symposia. Daardoor heeft hij zich, zowel lokaal, landelijk als internationaal,  ontwikkeld tot een ware ambassadeur van UMCG Beatrixoord.

De Beatrixoord Noord-Nederland Prijs is bestemd voor een persoon of instelling die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan kennis van en begrip op het gebied van revalidatie en tuberculose.

Longarts Onno Akkerman werkt sinds 2011 in UMCG Beatrixoord. Hij promoveerde in 2015 over de ernstige gevolgen van luchtwegdeformatie als gevolg van tuberculose.

Meer informatie over de Stichting Beatrixoord Noord-Nederland is te vinden op:  www.stichtingbeatrixoord.nl​