De operatiekamer is achterhaald en lijdt onder nodeloos complicerende dogma’s. Nu veel ziekenhuizen aan de vooravond staan van een grondige vernieuwing van hun operatiecomplex is de tijd rijp voor een nieuwe kijk op het operatiecomplex van de toekomst. Hierin voert gezond verstand de boventoon en vormen huidige en toekomstige processen de basis voor het ontwerp. Vandaag presenteren initiatiefnemers Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en TNO het Manifest voor de OK van de toekomst op een symposium dat plaatsvindt in het UMCG.

Om kwaliteit van de zorg te blijven waarborgen moet de OK weer een aangename (werk)omgeving worden voor patiënten en personeel. Jarenlang zijn oplossingen gezocht in de vorm van techniek, zoals betere luchtbehandeling en ICT-mogelijkheden, terwijl het grootste verbeterpunt zit in bescheidenheid, discipline en teamwork. Bovendien verdient de OK het om met zorg vormgegeven te worden en dienen heldere keuzes gemaakt te worden waarvoor OK’s in de toekomst worden gebruikt.

Het Manifest voor de OK van de toekomst dat vandaag verschijnt, is mede ondertekend door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), het Stimuleringsfonds voor Architectuur en het College van Rijksadviseurs en roept op tot een andere benadering van het OK-complex. 

Het Manifest verschijnt gelijktijdig met het boek Vensters Open. Heden, verleden en toekomst van de Operatiekamer, waarin de huidige OK en de operatiekamerthematiek kritisch tegen het licht gehouden worden. Want verhoogt alle technologie nu echt de patiëntveiligheid of is de veiligheid van de patiënt ook met alternatieve middelen gewaarborgd? In het boek worden ook de resultaten gepresenteerd van een interdisciplinaire workshop die in oktober 2010 plaatsvond. Deze workshop resulteerde in diverse interessante visies op de toekomstige ontwikkeling van OK’s. Binnenkort verschijnt Vensters Open. Heden, verleden en toekomst van de Operatiekamer ook als Engelstalig e-book. 

Met het boek en het Manifest leveren initiatiefnemers en ondertekenaars een belangrijke bijdrage aan de gedachtevorming over de operatiekamer van de toekomst. Het merendeel van de ondertekenaars maakt ook deel uit van het Platform Architecture in Health: Innovatieplatform Architectuur en Zorg, waarbij verder Ministerie van VWS, Stimuleringsfonds voor Architectuur, Atelier Rijksbouwmeester, Erasmus MC, 's Heeren Loo, VenhoevenCS, EGM Architecten, Plant Publicity Holland en Vestia Groep aangesloten zijn. Dit platform levert een bijdrage aan een hernieuwde kijk op het ontwerp en de bouw van gezondheidsvoorzieningen.