Onderzoekers uit Groningen en Oldenburg vergelijken zorg in de grensregio

Een groep van ruim 20 wetenschappers van UMCG, RUG en de Universiteit van Oldenburg start een gezamenlijk onderzoek naar de verschillen tussen de gezondheidssystemen in Noord-Nederland en Noord-Duitsland. Voor het project is de komende drie jaar een miljoen euro beschikbaar.

Uitkomsten voor patiënten

Het project richt zich op de invloed die de structurele verschillen tussen de gezondheidssystemen van beide landen hebben op de uitkomsten voor patiënten. Zowel het Nederlandse als het Duitse systeem behoort tot de beste van Europa, maar zijn totaal verschillend georganiseerd. Zo is bijvoorbeeld het aantal ziekenhuizen en ziekenhuisbedden in Duitsland groter dan in Nederland. En waar in Duitsland de helft van de specialisten een zelfstandige praktijk voert, werken bijna alle Nederlandse specialisten in een ziekenhuis. En er zijn veel meer verschillen. Tot nu toe is er nauwelijks onderzoek gedaan naar het effect van deze verschillen op de zorg en de behandeluitkomsten.

Data

Het onderzoeksteam kan de noordelijke grensregio als een ‘levend laboratorium’ gebruiken, omdat er veel demografische overeenkomsten zijn tussen de bevolking aan Nederlandse en Duitse kant, zoals de leeftijd en sociaaleconomische status. Aan beide kanten van de grens kampt men ook met vergelijkbare gezondheidsuitdagingen: een relatief slechtere gezondheid van de bevolking, een dreigend tekort aan zorgpersoneel. Ook staat de beschikbaarheid van de voorzieningen onder druk. Een van de belangrijkste doelen van het nieuwe onderzoek is dan ook het opzetten van een gezamenlijke data-infrastructuur. Deze moet de basis gaan vormen voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Vanuit Groningen is gezondheidseconoom Jochen Mierau hierbij betrokken.

Antibiotica-resistentie, heupoperaties en verpleeghuizen

Naast de data-infrastructuur kent het project kent nog drie deelprojecten. Een groep onderzoekers, met van het UMCG de medische microbiologen Alex Friedrich en Corinna Glasner, onderzoeken antibiotica-resistente bacteriën bij patiënten met urineweginfecties. Een ander deelproject richt zich op het herstel van patiënten na een heupoperatie. Daaraan doen de UMCG-orthopeden Martin Stevens en Sjoerd Bulstra mee. Sytse Zuidema neemt deel aan het Nederlands-Duitse team dat de zorg in verpleeghuizen gaat onderzoeken en vergelijken.

CBI

Het project wordt uitgevoerd onder de vlag van het ‘Cross-Border Institute of Healthcare Systems and Prevention (CBI)’. Dit is een gezamenlijk initiatief van de School of Medicine and Health Sciences van de Universiteit van Oldenburg, het UMCG en de Universiteit van Groningen.