Kan het coronavirus zich verspreiden via aerosolen, kleine vochtdruppels in de lucht? En als dat kan, waar en wanneer? Onderzoeker Mariëtte Lokate van de afdeling Medische Microbiologie & Infectiepreventie krijgt 25.000 euro van subsidieverstrekker ZonMW om dit te onderzoeken. Zij werkt hierin samen met de Universiteit Twente.

Voor haar onderzoek test Lokate mensen die positief zijn getest op het coronavirus. Met een microbiologische airsampler kan zij de lucht in de ruimte meten nadat iemand bijvoorbeeld heeft gepraat, gehoest of geniest. 

Lucht opzuigen

'De airsampler zuigt lucht op. De kleinste deeltjes in die lucht komen terecht in een vloeistof, die we vervolgens testen op aanwezigheid van het coronavirus', zegt Lokate. 

Meten hoeveel virus in vochtdruppeltjes zit

Zijn er inderdaad virusdeeltjes aanwezig, dan volgt een kweek waaruit blijkt of het om levend virus gaat. Lokate: 'Een volgende stap kan zijn om te onderzoeken hoeveel levend  virus er in de kleine vochtdruppeltjes zit, en of ze besmetting met het coronavirus over kunnen brengen.' 

Verspreiding tijdens medische procedures onderzoeken

Daarnaast gaat ze de mogelijke verspreiding van het coronavirus via aerosolen tijdens medische procedures onderzoeken. 'We richten ons onder andere op verspreiding rondom patiënten die niet-invasieve ademhalingsondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld ondersteuning met een zuurstofbril, zuurstofmasker of CPAP.' 

Ademhalingsondersteuning

'​We willen graag weten of coronapatiënten die ademhalingsondersteuning nodig hebben, vaker het virus via kleine vochtdruppels in de lucht kunnen verspreiden. Dit is voor de verpleegkundigen en artsen van belang om te weten. Daarvoor gaan we in medische ruimtes ook tests doen, waar de lucht geregeld wordt ververst.'  

Resulaten in december 2021

Voor haar onderzoek vraagt Lokate de komende maanden patiënten en medewerkers van het UMCG die positief testen op het coronavirus om mee te werken aan deze tests. Naar verwachting kan ze in december van dit jaar de resultaten van haar onderzoek bekend maken. 

De subsidie van ZonMW komt vanuit het COVID-19 Programma ‘Wetenschap voor de praktijk’.