Onderscheidingen voor vertrekkend UMCG-bestuursvoorzitter Jos Aartsen

Vertrekkend voorzitter van de Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum Groningen Jos Aartsen heeft diverse onderscheidingen in ontvangst mogen nemen. Tijdens een feestelijke afscheidsbijeenkomst ontving hij niet alleen de exclusieve Thomassen à Thuessinkpenning, maar mocht hij ook de Erepenning van de Stad Groningen en het voor het eerst uitgereikte beeld De Kei van de NFU in ontvangst nemen. Jos Aartsen is sinds 1997 aan het UMCG verbonden geweest, de laatste 7,5 jaar als bestuursvoorzitter.

Thomassen à Thuessinkpenning

Andrée van Es, voorzitter van de Raad van Toezicht van het UMCG overhandigde Aartsen de Thomassen à Thuessinkpenning. De penning wordt toegekend voor het leveren van een unieke prestatie die zijn weerslag heeft gehad op het UMCG als organisatie. De ontvanger dient van buitengewone betekenis te zijn geweest voor het UMCG of voor de geneeskunde. De penning is ontworpen en vervaardigd door kunstenaar Jan Steen. Op de bronzen penning staat een portret van Evert Jan Thomassen à Thuessink, die in 1797 als hoogleraar praktische geneeskunde in Groningen een academisch opleidingsinstituut begon. Evert Jan Thomassen à Thuessink is daarmee te beschouwen als grondlegger van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Erepenning Stad Groningen

Aartsen mocht uit handen van burgemeester Koen Schuiling de Erepenning van de Stad Groningen ontvangen. De Erepenning wordt toegekend wegens ‘uitnemende verdiensten aan de Groninger samenleving bewezen’. De Erepenning van de stad Groningen is ingesteld in 1940 ter gelegenheid van het negenhonderdjarig bestaan van de stad Groningen. De verdiensten kunnen liggen op het werkterrein van de betrokken persoon c.q. organisatie maar ook op het terrein van het verenigingsleven (cultureel, maatschappelijk of sportief) waarbij sprake is van uitzonderlijke inzet en daadkracht.

De Kei

Namens de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU) gaf Willy Spaan, NFU-voorzitter en tevens bestuursvoorzitter van het Leids Universitair Medisch Centrum, het door een glasblazer met de hand gemaakte beeld De Kei aan Aartsen. De Kei nog niet eerder uitgereikt en is een onderscheiding voor diegenen die zich buitengewoon hebben ingezet voor de UMC's.

Jos Aartsen

Na bijna 23 jaar verbonden te zijn geweest aan het AZG en het UMCG, legt Aartsen per 31 oktober 2019 zijn functie als voorzitter van de Raad van Bestuur neer. 
Aartsen heeft door zijn verbindende rol binnen het UMCG, door een goede samenwerking met bestuurders in de regio en met andere UMC’s in NFU-verband, zorgverzekeraars en met politiek Den Haag aan veel bestuurlijke dossiers een cruciale bijdrage geleverd. In al zijn bestuurlijke activiteiten stond het belang van patiënten, medewerkers en de kerntaken van het UMCG voorop. Daarbij schuwde Aartsen het niet om zich uit te spreken over zaken die hem na aan het hart liggen, zowel over het veranderende zorglandschap en de concurrentie in de zorg, als over bredere maatschappelijke thema’s als preventie, de aardbevingsproblematiek in Groningen en een rookvrije samenleving.

Opvolging

De Raad van Toezicht heeft prof. dr. Ate van der Zee, sinds januari 2013 lid van de Raad van Bestuur en sinds 2016 vice-voorzitter, per 1 november 2019 benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Met de benoeming van de heer Van der Zee is de continuïteit van het beleid en het bestuur van het UMCG op goede wijze geborgd. Ate van der Zee is sinds 1995 werkzaam in het UMCG.