Een team van UMCG wetenschappers hoopt met de hulp van een kleine groep Lifelines-deelnemers meer inzicht te krijgen in factoren die de ernst van het ziekteverloop bij een coronavirusinfectie bepalen. Zo'n 130 Lifelines-deelnemers die aangegeven hebben positief getest te zijn op het coronavirus zijn daarom uitgenodigd om bij hun onderzoek extra bloed af te geven.​
Lude Franke

Eén van de terugkerende vragen in het Lifelines Corona onderzoek is de vraag of een deelnemer positief getest is geweest. Daarnaast volgen een reeks verdiepende vragen, die sinds maart (twee-) wekelijks zijn herhaald. Naast de informatie uit deze vragenlijsten gaat het team, bestaande uit Debbie van Baarle en Anke Huckriede (afdeling Medische Microbiologie) en Lude Franke (afdeling Genetica), nu ook bloedmonsters gebruiken om inzicht te verkrijgen in de opgebouwde afweer tegen het virus om beter te kunnen voorspellen wie risico loopt op ernstige Covid-19. Hiermee is te bestuderen welke mensen antistoffen maken, in welke mate dat gebeurt en hoe lang de antistoffen aanwezig blijven. Ook is na te gaan of dit invloed heeft op hun gezondheid.

Rol van erfelijkheid

Uit dit Noordelijke corona-onderzoek bleek eerder al dat erfelijkheid een rol speelt in de mate waarop iemand ziek wordt van het virus. Franke: "Het beeld dat zich nu aftekent suggereert dat het immuunsysteem bij mensen die door corona ernstig ziek zijn, anders staat afgesteld. Dat is dus voor een deel erfelijk bepaald.'' Daarnaast kunnen andere factoren, zoals eerdere blootstelling aan reeds circulerende coronavirussen, een rol spelen in het ziekteverloop. Met de unieke data en bloedmonsters van Lifelines kan een bijdrage geleverd worden aan inzichten in deze systemen.

Het onderzoeksteam onderzoekt de mogelijkheden om het afweersysteem bij een grotere groep Lifelines-deelnemers te bestuderen. Franke: "Van iedere Lifelines-deelnemer is enorm veel bekend over hun gezondheid, leefstijl, familierelaties en meer. En dat van de afgelopen 15 jaar. Deze verzameling aan gezondheidsgegevens is voor wetenschappelijk onderzoek naar corona van grote waarde."​

Langlopend corona-onderzoek

Het Lifelines Corona-onderzoek is een gezamenlijk initiatief van het UMCG, de Rijksuniversiteit Groningen, de Aletta Jacobs School of Public Health en Lifelines. Het wordt mede mogelijk gemaakt door de Universiteit van het Noorden, gesteund door het Ubbo Emmius Fonds en NDC Media. Mensen kunnen financieel bijdragen aan dit en meer belangrijk corona-onderzoek via de actie Crowdfunding tegen Corona.