Vragen over terugroepbericht Philips voor bepaalde beademingsapparatuur

Op 14 juni 2021 werd bekend dat Philips wereldwijd bepaalde slaap- en beademingsapparaten terugroept vanwege risico’s voor de gezondheid.

Meer hierover lees je in hun persbericht.

Philips stelt dat er mogelijke risico’s zijn voor gebruikers door het gebruik van geluiddempend schuim in de apparaten. Mogelijke risico’s zijn dat de PE-PUR schuim kan afbreken in kleine deeltjes die terecht kunnen komen in de luchtstroom van het apparaat en daardoor ingeslikt of ingeademd kunnen worden door de gebruiker. Daarnaast kunnen uit het schuim ook bepaalde gassen vrijkomen.

UMCG Centrum voor Thuisbeademing

Het UMCG heeft een Centrum voor Thuisbeademing waar zo’n 1.200 patiënten behandeld worden. Het geconstateerde probleem met de apparaten levert logischerwijs heel veel vragen op bij onze patiënten, maar ook bij ons. Voor nu is het advies van onze behandelaars om door te gaan met uw behandeling met deze apparaten.

Helaas hebben we nog geen antwoorden of oplossingen. Wij stemmen met Philips en met onze leverancier af over mogelijke oplossingen, dat heeft onze hoogste prioriteit.

Belangrijk om te weten is dat het terugroepbericht op dit moment alleen voor de Verenigde Staten geldt. Voor andere landen is het een veiligheidsbericht. In Nederland wordt landelijk overlegd wordt tussen Philips en diverse betrokken instanties over het lokaal te voeren beleid.

Zodra er meer duidelijk is, informeren wij de betreffende patiënten zo snel als mogelijk. Heb je vragen? Neem dan contact op met je behandelend arts.

Meer informatie over het Centrum voor Thuisbeademing van het UMCG vind je hier.