UMCG en RUG gaan medisch studenten testen

Het UMCG en de RUG gaan vanaf volgende week studenten testen die op dit moment klinisch onderwijs volgen. Door regelmatig studenten en medewerkers te testen op Covid-19 is het op termijn hopelijk mogelijk dat meer studenten fysiek onderwijs kunnen volgen.

Drie weken lang zullen studenten Tandheelkunde en masterstudenten Geneeskunde twee keer per week worden getest. Vanaf 1 maart worden de studenten Tandheelkunde getest. De Geneeskundestudenten volgen twee weken later. Deelname is op vrijwillige basis. In totaal gaat het om 600 studenten die gevraagd zijn om deel te nemen aan de pilot.

De pilot is onderdeel van het experiment van het Ministerie van OCW om te onderzoeken hoe op termijn meer fysiek onderwijs mogelijk kan worden gemaakt en wat daarbij de toegevoegde waarde kan zijn van sneltesten. Binnen dit experiment worden ook studenten van de RUG en Hanzehogeschool voorafgaand aan een tentamen getest. Alle testen met studenten worden gedaan op de Zernike-campus, naast de Aletta Jacobshal.

Mocht een student positief getest worden, dan zorgt de opleiding ervoor dat hij of zij het onderwijs op een nader te bepalen tijdstip kan inhalen.