Lifelines stelt data beschikbaar voor onderwijsprogramma AJSPH

Voor het eerst zijn gegevens vanuit het grote bevolkingsonderzoek Lifelines beschikbaar voor het onderwijs. Voor de Regional Year Challenge van de Aletta Jacobs School of Public Health (AJSPH) krijgen studenten toegang tot een uitgebreide, speciaal voor hen ontwikkelde gezondheidsdataset.

Regional Year Challenge

Om vraagstukken uit de praktijk te koppelen aan big data en de creativiteit van studenten, heeft de Aletta Jacobs School of Public Health de Regional Year Challenge in het leven geroepen. Studenten van zes verschillende opleidingen/onderwijsprogramma’s van Rijksuniversiteit Groningen, UMCG, NHL Stenden en Hanzehogeschool Groningen gaan dit studiejaar aan de slag met vraagstukken gericht op het verbeteren van het vermogen van inwoners van Noord-Nederland  om hun gezondheid te optimaliseren.

Toegang tot Lifelines-data

Daarbij hebben zij toegang tot een grote, speciaal voor hen ontwikkelde dataset, afkomstig van Lifelines: een unieke databank met gegevens over de volksgezondheid van mensen in Noord-Nederland. Binnen Lifelines delen sinds 2006 167.000 mensen vrijwillig gezondheidsdata. Aafje Dotinga, manager Wetenschap en onderzoek bij Lifelines: “Door studenten maatschappelijke vraagstukken voor te leggen en hen daarbij Lifelines-data te laten gebruiken, hopen we praktische oplossingen te vinden voor meer gezonde jaren én studenten te inspireren voor de wetenschap. We zijn heel benieuwd naar de resultaten die in deze gezamenlijkheid worden bedacht.”

Vraagstukken uit de praktijk

Donderdag 16 september was de kick-off van de Regional Year Challenge, samen met de verschillende gemeentes en zorginstellingen uit de drie noordelijke provincies die allen een actueel vraagstuk inbrengen. Zo wil het Wilhelmina Ziekenhuis Assen weten hoe zij ervoor kunnen zorgen dat patiënten na hun ontslag uit het ziekenhuis de aanbevolen leefstijlprogramma’s beter volgen. Gemeente De Fryske Marren vraagt hoe zij lokale belanghebbenden kunnen betrekken bij het verkleinen van gezondheidsverschillen in hun gemeente. 

Samen complexe vraagstukken oplossen

Alle vraagstukken uit de praktijk hangen samen met het overkoepelende thema van de jaaruitdaging: het versterken van het gezondheidsvermogen van mensen in Noord-Nederland zodat zij een optimale gezondheid kunnen realiseren.

Jochen Mierau, wetenschappelijk directeur van de Aletta Jacobs School of Public Health: ‘Gezondheid is niet alleen een verantwoordelijkheid van individuele burgers; we moeten een maatschappij creëren waarin mensen in staat gesteld worden om optimale gezondheid te bereiken, rekening houdend met de vele factoren die gezondheid beïnvloeden. Genetische aanleg, de sociale, politieke en economische omgeving en de toegang tot (publieke) gezondheidszorg bijvoorbeeld hebben veel invloed, maar kunnen niet door burgers zelf veranderd worden. Ik ben er trots op dat zoveel verschillende organisaties hiermee aan de slag willen gaan: alleen samen kunnen we dergelijke complexe vraagstukken oplossen.’

Via netwerkevenementen zullen de studenten en opdrachtgevers gedurende het jaar inzichten en resultaten met elkaar delen. Resultaten kunnen bestaan uit visualisaties van data, beleidsadviezen en praktische innovatieve oplossingen.

Regional Year Challenge AJSPH

De Regional Year Challenge wordt gecoördineerd door de Aletta Jacobs School of Public Health, het Patient Centered Innovation (PACE) van het UMCG en Lifelines. 

De studenten zijn van de Minor More Healthy Years (RUG), de Minor Datawise (RUG), de Research Master Track Health Systems and Prevention (UMCG), de Master Healthy Ageing Professional (Hanzehogeschool Groningen), de Minor Healthy Ageing (Hanzehogeschool Groningen) en de Master Design Driven Innovation (NHL Stenden). Deze opleidingen werken al langer samen in AJSPH-Education; een Noord-Nederlands platform voor public health gerelateerd onderwijs. 

Opdrachtgevers van de Regional Year Challenge zijn UMCG, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Zorg Innovatie Forum, Gemeente Groningen, Gemeente Heerenveen, Gemeente Fryske Marren en Drenthe Gezond.

Meer informatie is te vinden op de website van AJSPH.