Koninklijke onderscheiding voor arts-microbioloog Alex Friedrich

Prof. dr. Alex Friedrich is vandaag bij zijn afscheid van het UMCG benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Ook ontving hij vanuit het UMCG de exclusieve Thomassen à Thuessinkpenning.

De in Duitsland geboren Friedrich (1971) gaf de afgelopen tien jaar leiding aan de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie van het UMCG. Hij vertrekt per 1 oktober en wordt voorzitter van de Raad van Bestuur van het academisch ziekenhuis in Münster.

Grensoverschrijdende samenwerking

Bacteriën en virussen kennen geen grenzen. Dat is de basis van waaruit arts-micobioloog Alex Friedrich invulling gaf aan zijn leerstoel bij het UMCG. Geen grenzen tussen afdelingen, tussen ziekenhuizen of andere instellingen, en ook niet tussen landen. Als je infecties of resistentievorming van micro-organismen wilt bestrijden, moet je dit samen doen. Onder dit motto heeft hij een groot Europees netwerk opgebouwd om kennisuitwisseling en grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen.

Rol in de COVID-19 pandemie

Tijdens de COVID-19 pandemie drukte Friedrich in het UMCG, in de regio en landelijk - als lid van het Outbreak Management Team – nadrukkelijk zijn stempel op het beleid om het coronavirus zo goed mogelijk te bestrijden. Hij formeerde een groep data-analisten en epidemiologen om een Early Warning System voor Noord-Nederland op te zetten. Hiermee konden voorspellingen worden gedaan over aantallen coronagevallen, opnames op verpleegafdelingen en opnames op de intensive care. Dit leidde er toe dat er goed gestuurd kon worden op beddencapaciteit, eerder dan dit landelijk was georganiseerd.

Deels met dank aan zijn visie bleef Noord-Nederland in de eerste golf van de pandemie redelijk gespaard. Friedrich hamerde al in de eerste weken van de pandemie op het risico van dragerschap bij weinig of geen klachten en het belang van laagdrempelig testen van zorgmedewerkers en patiënten. Met zijn deelname aan de landelijke expertisegroep Infectiepreventie bevorderde hij landelijk uniform infectiepreventiebeleid tijdens de pandemie. Tegelijkertijd durfde hij in het UMCG een eigen koers te varen met voortvarende maatregelen die soms pas maanden later landelijk werden aanbevolen.

Onafhankelijk denker

Burgemeester Koen Schuiling prees Alex Friedrich nadrukkelijk voor zijn rol in de coronapandemie. ‘Voor Groningen was uw eigenzinnigheid een groot geluk. Dankzij uw inspanningen hebben we het aantal besmettingen in de eerste golf veel lager kunnen houden dan elders. Dat is een enorme verdienste en we zijn u daar veel dank voor verschuldigd.’ Ook prees hij Friedrich om het feit dat hij ondanks tegendruk en zelfs bedreigingen toch een onafhankelijk denker bleef, met steeds het belang van een ieder voorop.

Vooraanstaand arts en onderzoeker

Gedurende zijn carrière heeft Friedrich zich ontwikkeld tot een vooraanstaand arts en onderzoeker op het gebied van infectiepreventie. Hij heeft circa 250 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd en twintig promovendi begeleid tot hun doctoraat. Het thema infectiepreventie in zowel de thuis- als de ziekenhuisomgeving en de wijze waarop de organisatie van de gezondheidszorg bijdraagt aan verschillende oplossingen in het voorkomen van infecties, is door hem op de kaart gezet.

Thomassen à Thuessinkpenning

Naast de koninklijke onderscheiding ontving Friedrich uit handen van bestuursvoorzitter Ate van der Zee de exclusieve Thomassen à Thuessinkpenning.
 
De Thomassen à Thuessinkpenning is voorbehouden aan mensen die van buitengewone betekenis te zijn geweest voor het UMCG of voor de geneeskunde in het algemeen. Deze persoon hoeft niet per definitie werkzaam te zijn in het UMCG. De penning is ontworpen en vervaardigd door kunstenaar Jan Steen. Op de bronzen penning staat een portret van Evert Jan Thomassen à Thuessink, die in 1797 als hoogleraar praktische geneeskunde in Groningen een academisch opleidingsinstituut begon. Evert Jan Thomassen à Thuessink is daarmee te beschouwen als grondlegger van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Lees ook zijn afscheidsinterview: Afscheid Alex Friedrich: “Onze regio werd het landelijke voorbeeld, daar ben ik heel trots op”