Een paar weken geleden kondigde het UMCG aan dat kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, kortweg AI), ons gaat helpen bij het beantwoorden van schriftelijke vragen die patiënten via ons patiëntenportaal stellen. Veel mensen vonden het nieuws interessant, maar we kregen er ook vragen over. Want hoe zit het met de privacy? En is AI eigenlijk wel duurzaam? Het antwoord op[ deze en andere vragen lees je hier. En heb je toch nog zorgen of vragen? Stel ze gerust!
AI in de zorg

Hoe wordt de privacy gewaarborgd?

Generative AI wordt alleen gebruikt bij vragen die patiënten stellen via het beveiligde patiëntenportaal mijnUMCG. Er worden alleen gegevens gebruikt die nodig zijn voor de juiste beantwoording van de vraag. Om een antwoord te genereren op de vragen die de patiënt stelt, worden gegevens verwerkt in een cloud-omgeving van het EPD, maar daar worden ze niet bewaard. Vervolgens ontvangt de behandelend zorgverlener de antwoordsuggestie via het beveiligde interne berichtensysteem van het patiëntenportaal. Patiëntgegevens worden niet gedeeld met derden. Hierop wordt toegezien door de Privacywerkorganisatie (PWO) van het UMCG. De PWO adviseert en ondersteunt het UMCG bij het naleven van privacywetgeving. 

Zijn er plannen om de AI-toepassing in de toekomst uit te breiden naar andere soorten medische besluitvorming, zoals diagnose of behandelplannen?

Nee, Generative AI wordt gebruikt voor routinematige antwoorden, bij: herhaalrecepten, resultaten en de beantwoording van algemene vragen. We gaan dit niet inzetten in het kader van diagnose, behandeling, preventie of verlichting van ziekte of aandoening. Generative AI-toepassingen zijn alleen bedoeld om de zorgverlener te ondersteunen bij administratieve handelingen, het verbeteren van de tevredenheid van zorgverleners en het optimaliseren van patiëntervaringen.

Behoudt de zorg met de inzet van de Generative AI chatbots haar menselijke karakter en empathie?

Generative AI is een uitbreiding van onze dienstverlening voor medische zorgverleners. De vragen die binnenkomen op ons patiëntenportaal, zijn veelal korte, algemene vragen. Voor zulke vragen is geen tijd ingeruimd in de agenda’s van zorgverleners. Het beantwoorden van deze vragen gaat daarom tussen de bedrijven door. AI helpt de arts met het formuleren van een uitgebreid, allesomvattend antwoord.  Het taalmodel achter Generative AI is erop ingericht een empathisch antwoord te genereren. AI draagt dus bij aan een positieve patiëntbeleving. 

Wat zijn de juridische consequenties en verantwoordelijkheden als er een fout optreedt bij de AI-generatie van antwoorden? 

De Generatieve AI formuleert een antwoordsuggestie op de patiëntvraag. De zorgverlener controleert de antwoordsuggestie, bewerkt deze eventueel en stuurt het definitieve antwoord zelf naar de patiënt. De zorgverlener blijft daarmee eindverantwoordelijk voor het antwoord naar de patiënt. Er zijn daarom geen andere juridische consequenties dan nu ook al het geval is bij het beantwoorden van patiëntvragen.

Hoe sluit AI-integratie aan bij duurzaamheidsdoelstellingen van het UMCG?

UMCG is elke dag bezig om de zorg te verduurzamen. Stroom- en datagebruik is daar ook een onderdeel van. Er zijn verschillende initiatieven binnen het ziekenhuis die het stroom- en datagebruik compenseren. Data wordt opgeslagen op servers. Het datacenter waar de servers van het UMCG staan, wordt bijvoorbeeld gekoeld met regenwater. De servers geven namelijk veel warmte af, koelen is dus erg belangrijk. Door regenwater te gebruiken, bespaart het UMCG veel energie. Maar ook het draaiend houden van de servers kost energie. Sinds september 2023 is er een koppeling met een zonnepark, dat- als de zon schijnt- niet alleen het datacenter, maar ook een groot deel van het UMCG voorziet van stroom.