Klinische Fellows-subsidie van ZonMw voor 3 UMCG’ers

3 UMCG’ers hebben van ZonMW een Klinische Fellows-subsidie van maximaal €200.000,- ontvangen. Het gaat om Peter van Dijk (Interne Geneeskunde), Jelmer Prins (Obstetrie& Gynaecologie) en Janesh Pillay (Intensive Care). Met deze subsidie van gaan zij hun eigen eerste wetenschappelijke onderzoekslijn opzetten.

Ook gaan zij met hun onderzoeksproject een brug creëren tussen kliniek en wetenschappelijk onderzoek.

Toelichting van de 3 onderzoekers

Hieronder vertellen de drie onderzoekers over hun onderzoek.

Jelmer Prins: Onderzoek naar de rol van het afweersysteem bij vroeggeboorte en complicaties

Wereldwijd overlijden jaarlijks meer dan 1 miljoen baby’s omdat ze te vroeg geboren worden, daarnaast hebben elk jaar tenminste 5 miljoen te vroeg geboren baby’s langdurige gezondheidsproblemen. Met name problemen in de neurologische ontwikkeling staan hierbij op de voorgrond. Helaas zijn de oorzaken van vroeggeboorte en de gestoorde neurologische ontwikkeling niet bekend. Hierdoor is het lastig om medicijnen te ontwikkelen om vroeggeboorte en de gevolgen hiervan te voorkomen. Het afweersysteem van de moeder lijkt een belangrijke rol te spelen in het ontstaan van vroeggeboorte en de verstoorde neurologische ontwikkeling van het kindje. In dit project kijk ik naar de rol van een specifieke groep afweercellen in deze complicaties van de zwangerschap. Gekeken zal worden naar welke factoren deze cellen beïnvloeden en hoe dit samenhangt met de ontwikkeling van het kindje. De kennis opgedaan met dit project zal helpen om therapieën te ontwikkelen om deze problemen te voorkomen.

Peter van Dijk: Onderzoek naar effect van innovatieve glucose sensortechnologie bij diabetespatienten

Een te hoge bloedglucose spiegel leidt bij mensen met type 2 diabetes (T2D) tot slechtere uitkomsten van een (geplande) ziekenhuis opname, o.a. meer complicaties (infecties), slechtere operatie resultaten, langere opnameduur en meer overlijden. Er is momenteel geen methode om voorafgaande aan een opname metabole controle nauwkeurig te meten en vervolgens te verbeteren (‘prehabilitatie’) bij mensen met T2D. Glucose sensoren bieden inzicht in de impact van leefstijl en medicatie op glucosewaarden; dit is een bewezen methode voor gedragsverandering die leidt tot verbeterde glucose waarden. Maar mogelijk ook verbeteringen in bloeddruk, cholesterol en gewicht. Dit project beoogt het ontwerpen, implementeren en evalueren van de effecten van glucose sensoren bij T2D patiënten voorafgaande aan ziekenhuisopname voor een geplande chirurgische ingreep. De hypothese is dat dit zal leiden tot betere glucose waarden voorafgaande en tijdens opname, resulterend in betere opname uitkomsten, lagere kosten en uiteindelijk duurzame verbeteringen in T2D zorg.

Janesh Pillay: Vroeg opsporen van patiënten met een niet herstellende long door verlittekening  

In ernstig acuut falen van de long zoals bij longontstekingen is opname en beademing op de intensive care nodig. Dit is een ingrijpende en dure behandeling die niet voor iedereen effectief is. Om van de beademing af te komen is het nodig dat de long herstelt. Of dit herstel plaats zal vinden kunnen we niet voorspellen. Een belangrijke oorzaak van het niet herstellen van de long is verlittekening. Deze studie richt zich op het vroeg opsporen van patiënten met een niet herstellende long door het meten van stoffen van verlittekening in het bloed. Met deze informatie uit het bloed samen met patiënt karakteristieken willen we vroeg voorspellen welke patiënten risico hebben op een niet herstellende long. Het kunnen voorspellen van welke longen wel en niet zullen herstellen is noodzakelijk om meer duidelijkheid te kunnen geven over het te verwachten beloop op de intensive care en nieuwe therapieën te testen in deze patiënten in een vroeg stadium van verlittekening.

Wat is een Klinische Fellowship?

Een Klinisch Fellowship is een persoonsgebonden stimuleringssubsidie voor een gepromoveerde en gespecialiseerde clinicus die klinisch werk wil blijven combineren met wetenschappelijk onderzoek. De clinicus kan hiermee een start maken met het opzetten van een eigen eerste onderzoekslijn. Het programma is voor clinici die nog min of meer aan het begin van hun wetenschappelijk carrière staan.