Jaarlijks overlijden er naar schatting wereldwijd ongeveer 2000 kinderen na het inslikken van een knoopcelbatterij. Twee artsen, Tjark Ebels en Freek Dikkers voelden daardoor de noodzaak hier iets tegen te doen. Zij ontwikkelden samen met TU Delft een kindvriendelijke knoopcelbatterij. Deze kan veel leed voorkomen.

Hart-longchirurg Tjark Ebels van het UMCG en KNO-arts Freek Dikkers hebben ze geregeld voorbij zien komen; kinderen die een knoopcelbatterij hebben ingeslikt. De bekende knoopcelbatterij met een diameter van 2 cm zit in de led-kaarsjes die we allemaal kennen van kerst, in je autosleutel en in die leuke knuffel met muziek. Iedere ouder weet dat het inslikken van een knoopcelbatterij gevaarlijk kan zijn voor een kind, maar dat de gevolgen zó groot zijn is minder bekend. 

Daardoor voelden de beide artsen de noodzaak hier iets tegen te doen en sloegen zij de handen ineen met de TU Delft. Samen met Professor Marnix Wagemaker en Research Technician Frans Ooms deden zij de afgelopen jaren onderzoek naar de ontwikkeling van een kindvriendelijke knoopcelbatterij. Het onderzoek resulteerde in een gezamenlijke patentaanvraag vanuit het UMCG, de RUG en de TU Delft. 

Zekering stopt stroom knoopcelbatterij 

Ebels: “Wanneer een knoopcelbatterij wordt ingeslikt, zal de elektrische lading die door de batterij wordt gegenereerd, onmiddellijk beginnen weefsel op te lossen waardoor een kind blijvende schade houdt of in het ergste geval overlijdt. In samenwerking met de TU Delft hebben we een gezekerde knoopcelbatterij ontwikkeld. Deze zekering onderbreekt binnen enkele minuten na inname automatisch de stroom van de knoopcelbatterij. Door deze stroomonderbreking wordt veel leed voorkomen. Het goede is dat het Fused Button Battery-systeem compatibel is met alle standaard fabricageprocessen voor knoopcelbatterijen. We richten ons nu op de daadwerkelijke ontwikkeling van de knoopcelbatterij zodat de kindvriendelijke knoopcelbatterij de nieuwe norm gaat worden. Daar doen we het natuurlijk voor.”

Sterke persoonlijke motivatie

Dikkers: “Tjark en ik hebben meermaals samen aan de operatietafel gestaan bij een kind dat een knoopcelbatterij had doorgeslikt. Het zijn operaties waarbij we proberen te redden wat er te redden valt. Mijn kleinzoon is ook vier jaar en dat is voor mij een extra motivatie om me hier sterk voor te maken.”

Toch een knoopcelbatterij ingeslikt? Honing en direct naar een arts!

Een tip voor ouders hebben de artsen wel: “Het gevaar komt ironisch genoeg van gebruikte/ lege batterijen die ouders goedbedoeld verzamelen en eens in de zoveel tijd naar de recyclebak brengen. Laat lege batterijen niet slingeren, maar breng ze direct weg of verzamel ze ergens waar je kind echt niet bij kan. En als het dan toch gebeurt: laat je kind honing eten. Dat heeft gelukkig bijna iedereen in huis. En raadpleeg zo snel mogelijk een arts. Als je er op tijd bij bent, kunnen we je kind goed helpen en de schade beperken.”
 

Jaarlijkse Button Battery Awareness Day op 12 juni

Jaarlijkse Button Battery Awareness Day op 12 juni

Precieze cijfers over het aantal kinderen dat overlijdt na het inslikken van een knoopcelbatterij ontbreken; het geschatte aantal van 2000 per jaar is gebaseerd op de beschikbare wetenschappelijke literatuur op dit gebied. Een van de kinderen die overleed was de Amerikaanse Reese Hamsmith. Deze maand zou zij vier jaar zijn geworden, maar ze overleed toen zij 1,5 jaar was. . Haar moeder is de initiator van de jaarlijkse Button Battery Awareness Day op 12 juni. Deze heeft als doel ouders bewust te maken van de gevaren van de knoopcelbatterij voor kleine kinderen, maar ook om de wet- en regelgeving omtrent een veilige batterij te bevorderen. Overigens niet zonder succes, want in augustus 2022 werd Reese's Law door president Biden ondertekend.