​​Internist-geriater dr. Barbara van Munster is benoemd tot bijzonder hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder geriatrie. Deze leerstoel is ingesteld door de Rijksuniversiteit Groningen vanwege de Stichting Gelre ziekenhuizen. Ze is als internist ouderengeneeskunde en klinisch geriater verbonden aan Gelre ziekenhuizen en aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Onderzoeksthema’s

In haar werk als bijzonder hoogleraar zal Van Munster zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek onder kwetsbare ouderen. Hierbij gaat het om de volgende vier thema’s:

  • Screening op kwetsbaarheden en functionele beperkingen: hoe zorg je ervoor dat specialisten behalve bijvoorbeeld het hart of de darm, ook andere factoren in kaart brengen en meenemen in hun behandeladvies?​
  • Optimaliseren rondom ingewikkelde behandelingen: hoe kun je oudere patiënten in een zo goed mogelijke conditie brengen vóór een ingreep, zodat de kans op complicaties wordt beperkt?
  • Complexe besluitvorming: hoe zorg je ervoor dat de juiste behandelbeslissing wordt genomen, bijvoorbeeld wel of niet dialyseren, wel of niet deze kanker behandelen, wel of niet deze operatie doen?
  • Regievoering bij multimorbiditeit: hoe kan de samenwerking tussen specialisten verbeterd worden in de zorg voor patiënten met meerdere aandoeningen?​

Onderzoek en onderwijs

Naast haar werk in de patiëntenzorg zal ze zich in haar nieuwe functie meer kunnen toeleggen op wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Ze verzorgt onderwijs en begeleidt onderzoekers die promotieonderzoek doen, onder andere in Gelre. Bijvoorbeeld naar het effect van beweging rondom een operatie. Ook zou ze de eerstelijnszorg meer willen betrekken bij onderzoek onder ouderen en staat ze open voor hun onderzoeksvragen.” 

Beste behandeling op maat

De kersverse hoogleraar wil zich optimaal inspannen voor kwetsbare ouderen. “Zij vormen een groep die niet altijd goed voor zichzelf kan opkomen, terwijl er nog veel voor hen te verbeteren valt, zeker in het huidige zorgstelsel. In Gelre is de zorg voor ouderen een speerpunt en zet iedereen zich naar beste kunnen in voor deze complexe groep. Wat ik uiteindelijk wil bereiken, is dat kwetsbare ouderen de beste behandeling op maat krijgen. Dat betekent dat je onnodige zorg voorkomt, complicaties vermijdt en een eensluidend behandeladvies geeft dat aansluit bij de doelen die de patiënt heeft.”​

Achtergrond

Barbara van Munster (Amstelveen, 1970) studeerde in de jaren negentig cum laude af aan de Universiteit van Amsterdam/AMC en specialiseerde zich in de interne geneeskunde, met als aandachtsgebied ouderengeneeskunde. Ze werkt vanaf 2010 in Gelre ziekenhuizen en is destijds betrokken geweest bij de opzet van de klinische afdeling geriatrie. Ook is ze voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van Gelre, die wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis bevordert. In 2017 was ze een van de oprichters van het Expertisecentrum Ouderengeneeskunde.