Initiatief van UMCG: eerste nationale Dag van de Therapietrouw op 18 november

Op initiatief van het UMCG is 18 november de komende jaren uitgeroepen tot nationale Dag van de Therapietrouw; het is dan nu ook terug te vinden in de jaarlijkse Issuekalender. Vandaag start het UMCG met het expertisecentrum dat therapietrouw gaat bevorderen, het ‘Medication Adherence Expertise Center of the Northern Netherlands’ (MAECON). Er is vandaag tevens een symposium over therapietrouw in het UMCG.

Therapietrouw wil zeggen dat patiënten op de juiste wijze, op de juiste tijd en in de juiste hoeveelheid hun medicijnen innemen zoals afgesproken met hun zorgverlener. Een verminderde mate van therapietrouw zorgt voor een verhoogd risico op nieuwe ziekte en sterfte; het leidt ook tot hogere kosten voor de maatschappij.  Trouw zijn en blijven aan je medicatie gebeurt wereldwijd maar door 50% van de mensen die medicijnen voorgeschreven krijgen.

Therapieontrouw heeft, volgens schattingen van de OECD, in Europa al zo’n 200.000 doden en 125 miljard euro per jaar aan te voorkomen zorgkosten gekost. Bovendien is het correct en trouw gebruiken van medicatie essentieel voor gezond oud worden en voor succesvolle nieuwe medicatie-trials.

Expertise​​​centrum

In het nieuwe expertisecentrum MAECON zijn alle praktijkdisciplines verenigd: apothekers, huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen, praktijkondersteuners van huisartsen en onderzoekers. Zij hebben een gezamenlijk doel: het bevorderen van therapietrouw. MAECON gaat  onderzoek doen naar nieuwe methoden om therapietrouw te meten. Dit kan bijvoorbeeld met eHealth-technologieën als smart inhalers en slimme pillenstrips en -potjes, maar ook via analyse van hoofdhaar. Daarnaast wil MAECON via big data nagaan welke groepen minder therapietrouw zijn en worden studenten en zorgverleners via onderwijs getraind in motiverende gesprekstechnieken, communicatie en gedeelde besluitvorming rondom geneesmiddelgebruik.

Openingssymposium​​

MAECON organiseert op de eerste Dag van de Therapietrouw zijn openingssymposium over therapietrouw. Belangrijk thema op dit op de praktijk gerichte symposium is de vraag hoe therapietrouw te identificeren is en hoe het vervolgens is te optimaliseren? De middag wordt voorgezeten door prof. dr. Liset van Dijk en initiatiefnemer  dr. Job van Boven. Meer informatie over het symposium.

Iss​​uekalender

De Issuekalender is een jaarkalender met alle dagen, weken en maanden in een jaar waarop aandacht voor maatschappelijke issues wordt gevraagd. Het biedt een duidelijk overzicht van alle maatschappelijke onderwerpen die door mensen, bedrijven en maatschappelijke organisaties, media of de politiek op de agenda worden gezet.