Meer zeggenschap voor de verpleegkundige: op de Intensive Care van het UMCG is het roer om. Verpleegkundigen krijgen alle ruimte om hun vak uit te oefenen zoals ze zelf willen.

IC-verpleegkundigen Marleen de Wind en Yannick Boer-Leffef zaten samen in een nachtdienst toen ze in gesprek raakten over hun werk, wat ze nodig hebben om dat werk nog beter te doen en hoe ze dat willen aanpakken. Ze besloten om ermee aan de slag te gaan en schreven een jaarplan.

Jaarplannen per expertisegebied

Tot voor kort hadden de verpleegkundigen deze ruimte niet, want jaarplannen maken: dat was een taak voor het management. Nu is dat anders: verpleegkundigen zitten nadrukkelijk, samen met de intensivisten, arts-assistenten en andere specialisten, aan het roer. ‘Door nauwer met de artsen samen te werken kunnen we elkaar beter aanvullen en van elkaar leren’, zegt De Wind. ‘Dat doen we binnen expertisegebieden. Zo zitten Yannick en ik samen bij complexe traumatologie. Elk expertisegebied maakt zijn eigen jaarplan. De één wil daarin misschien focussen op onderzoek of scholing en de ander op innovatie of het verbeteren van protocollen. Van het MT krijgen we alle ruimte om zelf te bepalen wat we nodig hebben.’

ICV-3: focus op scholing

Wat de plannen voor 2023 zijn van het team van De Wind en Boer-Leffef? ‘Wij gaan ons binnen complexe traumatologie eerst richten op scholing’, vertelt Boer-Leffef. ‘Wij willen eerst de basiskennis over complexe traumatologie up-to-date krijgen, want hier is weinig specifieke scholing voor. Met het WIOO zijn we in gesprek om die op te zetten.  Uitgangspunt is en blijft dat alle patiënten op alle IC-afdelingen terecht kunnen, maar door ons te specialiseren willen we bereiken dat de meest complexe traumapatiënten straks bij ons op ICV-3 terechtkomen omdat men weet: dáár zit de expertise.’

Doorontwikkelen van het vak

Over een paar weken zitten ze met hun hele team bij elkaar, om de plannen verder vorm te geven. ‘Het is belangrijk om ieders stem te horen, zodat het een gezamenlijke effort wordt en we allemaal dezelfde kant op willen’, zegt Boer-Leffef. ‘We zijn al gewend om in de zorg autonoom te werken. Nu kunnen we ook autonoom áán de zorg werken en ons vak doorontwikkelen op de manier zoals wíj dat willen. We zijn ontzettend blij met deze ontwikkeling en trots op het feit dat we ons zo kunnen inspannen voor ons mooie vak.’

Betere kwaliteit en meer werkplezier

Dat de Intensive Care deze stap nu maakt is niet voor niets, zo legt afdelingshoofd Peter van der Voort uit. ‘We weten al langer dat verpleegkundigen grote behoefte hebben aan meer zeggenschap over de invulling van hun eigen werk. Daarnaast is de uitstroom van IC-verpleegkundigen, zeker na de coronatijd, groot. Meer autonomie zorgt voor betere kwaliteit en meer saamhorigheid. En: meer werkplezier.’ 

Fenja Woest, kwartiermaker Chief Nursing Officer in het UMCG, onderstreept het belang van meer autonomie voor verpleegkundigen: ‘Op veel plekken in het UMCG werken we aan het verbeteren van verpleegkundig leiderschap. Dit is hier een heel mooi voorbeeld van. We zien steeds meer expertgroepen ontstaan, waarin interdisciplinair wordt samengewerkt en waarin ook verpleegkundigen een aandeel of juist coördinerende rol hebben.’