Het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG start in april 2024 met de hormonale behandeling van kinderen met genderdysforie. Jongeren kunnen behandeld worden met puberteitsremmers of cross-sekse hormonen.

Het UMCG heeft al 45 jaar een Genderteam dat volwassenen met genderdysforie behandelt, maar tot op heden konden alleen 18-plussers in het UMCG terecht voor genderzorg en waren minderjarigen voor hormoonbehandelingen aangewezen op de UMC’s van Amsterdam en (sinds 2021) Nijmegen. Naar verwachting kunnen jaarlijks zo’n 50 kinderen met genderdysforie in het UMCG worden behandeld.

Voor de behandeling van kinderen en jongeren met genderdysforie werkt het UMCG samen met het genderteam van psychische jeugdzorgorganisaties zoals Jonx (de jeugd GGZ afdeling van Lentis). De diagnostiek, indicatiestelling en de psychische begeleiding gedurende de behandeling worden vanuit Jonx (of een andere samenwerkende organisatie voor psychische jeugdzorg) verzorgd, kinderartsen in het UMCG nemen de medische behandeling met o.a. hormonen voor hun rekening. Jongeren kunnen dan ook niet rechtstreeks naar het UMCG verwezen worden. Als bij Jonx (of een vergelijkbare zorginstelling) indicatie voor een hormonale behandeling wordt gesteld, dan wordt de jongere hiervoor naar het UMCG verwezen.

Puberteitsremmers

Puberteitsremmers zijn medicijnen die ervoor zorgen dat het lichaam zich niet verder ontwikkelt naar het vrouwelijke of mannelijke geslacht. Het geeft het kind met genderdysforie de tijd om te verkennen of, en zo ja, welke genderbehandeling gewenst is, zonder dat het lichaam zich al ontwikkelt in het ongewenste geslacht. Het effect van de behandeling is grotendeels omkeerbaar. Als het kind stopt met de behandeling, komt diens lichaam alsnog in de puberteit. Zo’n 50% van de kinderen die een behandeling met puberteitsremmers willen, kiest later voor een (vorm van) transitie.  

Kinderen met genderdysforie kunnen in de puberteit ernstige psychische problemen ontwikkelen, omdat het gevoel van ‘in het verkeerde lichaam zitten’ versterkt wordt door bv borstgroei en menstruatie of baardgroei door testosteronaanmaak. Er zitten ook risico’s aan deze behandeling. Daarom wordt goed gekeken voor welke kinderen en jongeren een hormoonbehandeling noodzakelijk is en worden de kinderen goed gemonitord, zowel fysiek als psychisch.

Lange wachtlijsten

Alle centra die transgenderzorg bieden hebben lange wachtlijsten. Ook voor de genderzorg voor kinderen en jongeren is dat het geval. Met de naar verwachting 50 patiënten die het UMCG jaarlijks kan behandelen, zal dat niet veranderen. Toch is het goed dat nu ook in Noord-Nederland een centrum is waar kinderen en jongeren met genderdysforie terecht kunnen voor een hormonale behandeling. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren de kans krijgen om in de eigen regio hun behandeling te krijgen.

De behandelaars in het UMCG zullen samen met hun collega’s van Nijmegen en Amsterdam wetenschappelijk onderzoek doen om zo de genderzorg voor kinderen en jongeren te blijven verbeteren en een nog betere wetenschappelijke basis te geven.