Han Houdijk

Leerstoel Klinisc​​he Bewegingswetenschappen

Per 1 mei is Han Houdijk gestart als hoogleraar Klinische Bewegingswetenschappen bij de afdeling Bewegingswetenschappen van het UMCG. Zijn leerstoel richt zich op het begrijpen van de fysiologische, biomechanische en neuromusculaire mechanismen van het normale en gestoorde (voort)bewegen, en het ontwikkelen en evalueren van innovatieve behandeling en diagnostische technieken voor patiënten met bewegingsbeperkingen.

Naast zijn onderzoek en onderwijstaken gaat hij zich bezighouden met het verder integreren van bewegingswetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk. Dit uit zich in intensief samenwerken met onder meer de afdelingen Revalidatiegeneeskunde en Orthopedie van het UMCG. De orthopedische hulpmiddelen en andere technische innovaties die hieruit voortvloeien zullen worden ontwikkeld in samenwerking met de afdeling Biomedische Technologie van de RUG en met de technische universiteiten en industrie.

Gezond en actie​f ouder worden

Er wordt gestreefd naar een hogere kwaliteit van leven en het zo lang mogelijk actief kunnen blijven van mensen met een bewegingsbeperking door inzet van innovatieve methoden. Deze leerstoel sluit daarom goed aan bij het 'Healthy Ageing' speerpunt van het UMCG, en heeft een groot maatschappelijk belang. Daarnaast zal met deze leerstoel ingezet worden op het versterken van de positie van het UMCG in sterke nationale en internationale netwerken voor bewegingswetenschappen en revalidatie, zoals SMALLL, ESMAC, ISPO en SPRINT.

Achtergrond

Han Houdijk (Made, 1969) studeerde Fysiotherapie aan de Hogeschool West-Brabant en volgde daarna een doctorale opleiding Human Movement Sciences aan de VU Amsterdam. Hier promoveerde hij in 2001 op onderzoek naar hoe het gebruik van de klapschaats leidt tot een toename in schaatsprestatie. Rode draad in zijn opleiding en aansluitende carrière is zijn interesse voor de theoretische kant van bewegingswetenschappen en de (klinische) toepassing ervan in sport en revalidatie. Tot voor kort was hij als Associate Professor werkzaam bij de afdeling Bewegingswetenschappen van de VU Amsterdam, en als senior onderzoeker en hoofd van het Inspannings- en Bewegingslaboratorium bij Heliomare.