Geert ten Dam is per 1 juni 2024 door de minister van OCW benoemd als voorzitter van de raad van toezicht van het UMCG.

Ervaren bestuurder

Met prof. dr. Geert ten Dam krijgt de raad van toezicht een ervaren bestuurder als nieuwe voorzitter. Tot 31 mei aanstaande is zij voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam, een functie die zij sinds 2016 vervulde. Ook is Ten Dam kroonlid van Sociaal Economische Raad (SER), met als aandachtsgebieden scholing, arbeidsmarkttekorten in maatschappelijke sectoren, vluchtelingen en gezondheidsvraagstukken. Van 2005 tot 2014 was zij lid van de Onderwijsraad, waarvan de laatste vier jaar als voorzitter.

Gepromoveerd in Groningen

Ten Dam studeerde Andragologie in Amsterdam en promoveerde vervolgens in 1989 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1999 is zij hoogleraar Onderwijskunde, waarbij haar aandacht uitgaat naar thema’s als sociale ongelijkheid, burgerschap, volwassenenonderwijs en de sociale kwaliteit van onderwijs.

Samenstelling raad van toezicht UMCG

Ten Dam volgt Andrée van Es op, die sinds december 2014 voorzitter van de raad van toezicht van het UMCG was. Naast Ten Dam bestaat de raad van toezicht per 1 juni 2024 uit Karin Bergstein, Edwin van Bommel, Harry Brouwer en Hans Romijn.