Effect bewegen op reken- en taalvaardigheid onderzocht

Bewegingswetenschappers en onderwijskundigen van UMCG/RUG starten op twaalf scholen in Noord-Nederland een onderzoek naar het effect van de combinatie van fysieke activiteiten met reken- en taalopdrachten op de schoolprestaties van kinderen. In de Verenigde Staten heeft deze aanpak al tot een positief effect geleid op de taal- en rekenvaardigheid van kinderen. De onderzoekers krijgen voor dit onderzoek een subsidie van bijna 1 miljoen euro van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In de Verenigde Staten is gebleken dat een programma dat fysieke activiteiten met reken- en taalopdrachten combineert, een zeer goede manier is om iets aan de problematiek van de achterstandsleerlingen te doen. Juist door kinderen al bewegend aspecten van lezen, spellen en rekenen te leren, halen zij hierop betere resultaten. Bovendien bleken de kinderen fitter te zijn en minder overgewicht te hebben. Het programma leidt niet alleen tot positieve effecten op de korte termijn, maar ook op lange termijn. Het vergroot de ontwikkelingskansen van achterstandsleerlingen en biedt hen meer kansen op een volwaardige positie in de maatschappij. 

In hun onderzoek zal dit bewezen effectieve Amerikaanse programma worden ingevoerd op twaalf scholen in Noord-Nederland. Het gaat hierbij om kinderen uit groep 4 en 5 in de leeftijd tussen de zeven en negen jaar. De kinderen worden gedurende drie jaar gevolgd. Het programma is zo ontwikkeld dat de kosten minimaal zijn. Het programma is algemeen toepasbaar en eenvoudig over te dragen naar andere scholen.

Het ministerie van OCW heeft een subsidie van bijna 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van dit onderzoek. Het onderzoek zal in totaal vier jaar in beslag nemen. Als blijkt dat het programma ook in Nederland positieve effecten heeft, wordt deze aanpak breder in Nederland ingevoerd.